Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135223
„Prestaň  a  vyhraj  2012“ –  súťaž  pre  fajčiarov Tlačiť E-mail

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít pri napĺňaní cieľov v oblasti prevencie fajčenia  a zanechania fajčenia sú rôzne kampane. V rámci podpory zdravia obyvateľstva súťaže predstavujú jeden z najefektívnejších nástrojov k zmene správania.

Medzinárodná súťaž pre fajčiarov „Prestaň a vyhraj“ – „Quit and Win“ je najrozšírenejšia akcia na podporu nefajčenia metódou, ktorá sa osvedčila v najrôznejších kultúrach vo svete. Súťaž „Prestaň a vyhraj“  má motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu a podpore nefajčenia u tých, ktorí sa neúspešne pokúšajú prestať užívať tabakové výrobky. Podľa dostupných štatistík sa pokúša prestať fajčiť sedem z desiatich fajčiarov.

Súťaž „Prestaň a vyhraj“ organizuje už od roku 1994 Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Súťaž na Slovensku prebieha od roku 1996 každý druhý rok. Hlavným koordinátorom súťaže „Prestaň a vyhraj 2012“ na národnej úrovni je Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s jednotlivými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR, partnermi sú Ministerstvo zdravotníctva SR, kancelária WHO na Slovensku.

Do súťaže sa mohli prihlásiť vyplnením prihlášky do 30.4.2012 fajčiari, ktorí fajčili rok, dosiahli ku dňu 30.4.2012 vek 18 rokov a rozhodli sa zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája do 31.  mája 2012. Účastník súťaže, ktorý prestal počas trvania súťaže užívať tabakové výrobky získal možnosť byť vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien (regionálna, národná). Prihláška obsahovala identifikačné údaje o fajčiarovi a údaje o jeho fajčení, počet rokov fajčenia, počet pokusov prestať fajčiť, druh a počet cigaretových výrobkov vyfajčených denne.

Pri príležitosti vyhodnotenia výsledkov 9. ročníka súťaže „Prestaň a vyhraj 2012“ sa uskutoční 26. 6. 2012 (utorok) o 11,00 h tlačový brífing v zasadačke Úradu verejného zdravotníctva SR.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci