Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135835
Správa z tlačovej besedy pri príležitosti súťaže „Prestaň a vyhraj“ Tlačiť E-mail

Dňa 30. 03. 2012 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR tlačovú besedu pri príležitosti súťaže „Prestaň a vyhraj“. Tlačovú besedu otvorila hovorkyňa ÚVZ SR Lenka Šramková, ktorá odovzdala úvodné slovo MUDr. Gabrielovi Šimkovi, MPH – hlavnému hygienikovi SR, ktorý uviedol, že  fajčenie je jednoznačným faktorom, ktorý sa výrazne podieľa na vzniku mnohých ochorení (napr. kardiovaskulárnych a nádorových ochorení). Ďalej informoval prítomných o úspešnosti predošlých 8. ročníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“. Doc. MUDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH oboznámil prítomných o pravidlách, podmienkach a cenách v súťaži „Prestaň a vyhraj“ na rok 2012. Informácie o prevencii fajčenia napr. aj z ekonomického hľadiska poskytla MUDr. Beata Havelková, MPH – vedúca Odboru zdravotného a revízneho zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Na záver tlačovú besedu uzavrela Lenka Šramková, hovorkyňa ÚVZ SR, ktorá poďakovala prítomným novinárom za medializáciu súťaže.


Prezentáciu, ktorá odznela na tlačovej besede si môžete pozrieť tu:

  1. Úvodný príhovor

MUDr. Gabriel Šimko, MPH – hlavný hygienik SR, ÚVZ SR

                 

  1. „Pravidlá a podmienky súťaže Prestaň a vyhraj 2012“

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH – Odbor podpory zdravia, ÚVZ SR
 

  1. Prečo je prevencia dôležitá

MUDr. Beata Havelková, MPH – vedúca Odboru zdravotného a revízneho, Všeobecná zdravotná poisťovňa