Faktúry január 2012 Tlačiť E-mail
Faktúry

Faktúra č.9212 (pdf)

číslo

fa.

Variab.
symbol

Dodávateľ

IČO

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota s DPH

(€ )

objednávka

zmluva

dátum doručenia

dátum zaplatenia

1912

6860510796

Messer Tataragas s.r.o.Chalupkova 9

819 44 Bratislava

685852

nájom - fľaše

80,35

 

č.801000160/01/2005

10.1.2012

1.2.2012

2912

642011

ELEKTRO - EZIB s.r.o.Ďurgalova 14

831 01 Bratislava

35787511

servis el.zariadení
12/2011

50

 

zo dňa11.12. 2009

12.1.2012

1.2.2012

1112

1892011

Výťahy GERT - P.Gerthofer

Košická 18

903 01 Senec

37185225

servis

11

 

č.1/2010

9.1.2012

1.2.2012

3312

12012

Glass Trading s.r.o.

Gessayova 2

851 03 Bratislava

31360459

vestník

165

1254/2011

 

16.1.2012

1.2.2012

9412

91122722

CENTRALCHEM s.r.o.

Cementárenská 16

974 01 B.Bystrica

31625444

chemikálie

51,69

1097/2011

 

1.2.2012

2.2.2012

9312

91122724

CENTRALCHEM s.r.o.

Cementárenská 16

974 01 B.Bystrica

31625444

chemikálie

10,99

955/2011

 

1.2.2012

2.2.2012

1512

5260385

Orange Slovensko a.s.

Prievozská 6/A

821 09 Bratislava

35697270

tel.hovory - mob.tel.

854,53

 

12/11 2009

9.1.2012

2.2.2012

4912

1010041548

Slovanet a.s.

Záhradnícka 151

821 08 Bratislava

35765143

internet 1/2012

1973,4

 

dod.č.3

19.1.2012

2.2.2012

6812

20120064

FRUTIKA SLOVAKIAs.r.o.

Odeská 75

821 06 Bratislava

34105832

potraviny

63,85

19/2012

 

24.1.2012

2.2.2012

7312

20120075

FRUTIKA SLOVAKIAs.r.o.

Odeská 75

821 06 Bratislava

34105832

potraviny

55,51

20/12

 

25.1.2012

2.2.2012

7912

322402589

MANUTAN Slovakia s.r.o.Ľanová 8

821 01 Bratislava

358885815

prezentačný stojan

275,88

29/2012

 

30.1.2012

3.2.2012

4312

112101890

NOWACO Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71

915 01 N.M./Váhom

34152199

potraviny

455,16

3/12

 

17.1.2012

3.2.2012

4412

112101887

NOWACO Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71

915 01 N.M./Váhom

34152199

potraviny

201,1

2/12

 

17.1.2012

3.2.2012

8212

20120085

FRUTIKA SLOVAKIAs.r.o.Odeská 75,821 06 Bratislava

34105832

potraviny

17,05

26/12

 

30.1.2012

3.2.2012

7212

20120079

FRUTIKA SLOVAKIAs.r.o.

Odeská 75

821 06 Bratislava

34105832

potraviny

35,7

23/12

 

25.1.2012

3.2.2012

3012

2012

UNICOMP s.r.o.

Svätoplukova 23

058 01 Poprad

31660967

diagnostiká

15,72

1026/2011

 

12.1.2012

3.2.2012

4612

7461001486

ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s.

Štúrova 7

042 70 Košice

151700

poistenie

24,9

 

zo dňa 1.7.1999

18.1.2012

3.2.2012

7612

132012

J.Šubín Estónska 32,821 06 Bratislava

13990951

oprava brány

150

24/2012

 

30.1.2012

3.2.2012

7512

7449086468

SPP a.s.

Mlynské nivy44/a

825 11 Bratislava

35815256

plyn - dobropis

-27,58

 

zo dňa 9.7.2009

27.1.2012

6.2.2012

10312

1912011

MIOMED s.r.o.Špitálska 10

811 08 Bratislava

44729081

vyšetrenie
zamestnancov

17,76

 

zo dňa 15.4.2011

3.2.2012

6.2.2012

11112

12004

ROTOS - STK a.s.Račianska 184/B,

831 54 Bratislava 34

44991347

emisná kontrola

22

5/12

 

3.2.2012

6.2.2012

8612

21201111

Eko - Salmo s.r.o.Závodná 8

821 06 Bratislava

31359647

likvidácia odpadu

101,86

 

č.10/2007

31.1.2012

6.2.2012

4812

500203

TIMED s.r.o.

Trnavská cesta 112

821 01 Bratislava

602175

diagnostiká

111,81

12/2012

 

19.1.2012

6.2.2012

7712

212005

K TRADE

Púpavová 31

841 04 Bratislava

34298321

diagnostiká

24,5

11/2012

 

30.1.2012

7.2.2012

5212

201200168

MIP s.r.o.

Lúčna 4

971 01 Prievidza

31629784

tonery

43,66

10/2012

 

20.1.2012

7.2.2012

4712

120043

JEMO TRADING s.r.o

Topoľová 18

811 04 Bratislava

17317436

diagnostiká

885,5

15/2012

 

19.1.2012

7.2.2012

6212

112103941

NOWACO Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71

915 01 N.M./Váhom

34152199

potraviny

15,12

16/2012

 

23.1.2012

8.2.2012

6312

112103938

NOWACO Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71

915 01 N.M./Váhom

34152199

potraviny

173

15/2012

 

23.1.2012

8.2.2012

10712

1200006321

Energie 2,a.s.

Lazaretská 3a

811 08 Bratislava

46113177

el.energia

4662

 

zo dňa 28.12.2011

3.2.2012

8.2.2012

1412

2403028805

Generali Slovensko a.s.

Lamčská cesta 3/A

821 01 Bratislava

35709332

havarijná poistka

337

 

80/11

9.1.2012

8.2.2012

13012

20120105

FRUTIKA SLOVAKIAs.r.o.

Odeská 75

821 06 Bratislava

34105832

potraviny

147

35/2012

 

8.2.2012

9.2.2012

512

201101872

A - Team system,a.s.

Miletičova 23
821 09 Bratislava

35800259

ochrana objektu

12/2011

474,00

 

č.20184

3.1.2012

10.1.2012

912

22012

SEHY - Pavol Ulický Svätoplukova 22
902 01 Pezinok

34404465

požiarna ochrana

149,37

 

zo dňa 16.2.2010

4.1.2012

12.1.2012

612

3122011

Roland Bluska Bajkalská 29/C

821 01 Bratislava

34718044

bezpečnosť práce

12/2011

166,80

 

zo dňa 30.12.2010

3.1.2012

12.1.2012

2212

12012

JUDr.Ján Jonata súdny exekútor Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava

34071997

trovy exekúcie

52,56

 

uznesenie 4ex/481/2010-2012

10.1.2012

13.1.2012

112

945188

Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava

35792281

časopis Pracovní lékařství

1 - 4 2012

26,80

1243/2011

 

3.1.2012

13.1.2012

212

945187

Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava

35792281

časopis Epidemiologie

na rok 2012

23,60

1243/2011

 

3.1.2012

13.1.2012

1712

4590184007

SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1

824 12 Bratislava

31322832

PHM

659,97

 

zo dňa 23.6.2011

10.1.2012

16.1.2012

1212

111202737

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48

826 46 Bratislava

35850370

vodné ,stočné

901,26

 

č.182

9.1.2012

16.1.2012

1012

11010166

METRIMPEX PRAHA s.r.o.

Slezská 128
130 00 Praha 3

60466936

bakteriálny filter

237,00

1262/2011

 

4.1.2012

17.1.2012

2112

6652011

Softec s.r.o. 
Jarošova 1
831 03 Bratislava

683540

servisné služby

1.10.2011-31.12.2011

18 148,99

 

č.SVvz030111

10.1.2012

18.1.2012

2012

611121818

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava

35850370

zrážky

173,88

 

č.182

10.1.2012

18.1.2012

2412

1176129

Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3
917 01 Trnava

35742364

prenájom rohoží

5.12.2011. -.31.12.2011

34,68

 

zo dňa 15.2.2008

10.1.2012

18.1.2012

1312

312

ATIKA s.r.o.
Púpavova 20
841 04 Bratislava

31436340

servis na EPS

 za 1.štvrťrok 2012

181,94

 

č.1/2007

9.1.2012

18.1.2012

812

642011

Ing.Anna Pribylincová - Ekonomika
Ĺubovnianska 2
851 07 Bratislava

40227324

kontrolné činnosti

12/2011

531,00

 

zo dňa 21.12.2010

4.1.2012

18.1.2012

3512

3051103375

Univerzitná nemocnica Pažitková 4
821 01 Bratislava

31813861

pranie bielizne

12/2011

288,99

1287/2011

zo dňa 27.12.2011

16.1.2012

19.1.2012

2512

7060703

OBZOR s.r.o.
Špitálska 35
811 08 Bratislava

35708956

vestník

6,20

1255/2011

 

10.1.2012

19.1.2012

2612

7040703

OBZOR s.r.o.
Špitálska 35
811 08 Bratislava

35708956

vestník

25,80

1255/2011

 

10.1.2012

19.1.2012

2712

7030703

OBZOR s.r.o.
Špitálska 35
811 08 Bratislava

35708956

vestník

29,80

1255/2011

 

10.1.2012

19.1.2012

2812

7050703

OBZOR s.r.o.
Špitálska 35
811 08 Bratislava

35708956

vestník

19,60

1255/2011

 

10.1.2012

19.1.2012

3212

7412733697

SPP a.s.
Mlynské nivy44/a
825 11 Bratislava

35815256

plyn

1 810,01

 

1583/2010 zo dňa 20.9.2010

12.1.2012

19.1.2012

2312

3411218210

Hlavné mesto SR
Primaciálne nám.1
814 99 Bratislava

603481

komunálny odpad

447,93

 

č.300558

10.1.2012

19.1.2012

1612

6734099776

 T COM a.s.
Karadičova 10
825 13 Bratislava

35763469

tel.hovory

79,90

 

1031/11 zo dňa 5.5.2011

10.1.2012

25.1.2012

3112

9000572170

Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 B.Bystrica

6631124

poštovné

805,70

 

č.1456/02

12.1.2012

23.1.2012

4512

2128019655

Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23
010 01 Žilina 1

31592503

časopis Finančný

spravodajca 2011

21,19

1542/2010

 

18.1.2012

20.1.2012

3712

120006

Ing.Milan Boroš - COPEX Šoltésovej 10
811 08 Bratislava

22658858

plagát

22,46

3/2012

 

17.1.2012

24.1.2012

3912

1211004355

Komunal Energy s.r.o.,
Kálov 4
010 01 Žilina

43849733

el.energia

571,28

 

zo dňa 30.6.2009

17.1.2012

24.1.2012

3812

212010232

Asseco Solutions a.s.Bárdošova 2
831 01 Bratislava

602311

systémová podpora

r.2012

427,80

 

č.254-92

17.1.2012

24.1.2012

1812

1200006320

Energie 2,a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava

46113177

el.energia

4662

 

č.1110032

20.1.2012

25.1.2012

3612

120008

Ing.Milan Boroš - COPEX Šoltésovej 10
811 08 Bratislava

22658858

plagát

303,54

2/2012

 

17.1.2012

25.1.2012

5112

7010041548

Slovanet a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

35765143

tel.hovory

12/2011

887,1

 

dodatok č.2

19.1.2012

25.1.2012

312

7020703

OBZOR s.r.o.
Špitálska 35
811 08 Bratislava

35708956

vestník

198

1255/2011

 

3.1.2012

25.1.2012

712

5260385

Orange Slovensko a.s.Prievozská 6/A
821 09 Bratislava

35697270

mobilné aparáty

3

 

zo dňa 30.12.2012

3.1.2012

25.1.2012

5412

3051103430

Univerzitná nemocnica Pažitková 4
821 01 Bratislava

31813861

spaľovanie

12/2011

229,5

 

zo dňa 11.12.2009

20.1.2012

26.1.2012

5812

20120050

FRUTIKA SLOVAKIAs.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava

34105832

potraviny

48,5

10/2012

 

20.1.2012

26.1.2012

4212

20120038

FRUTIKA SLOVAKIAs.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava

34105832

potraviny

144,84

4/2012

 

17.1.2012

26.1.2012

3412

9111122945

OLO a.s.Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava

681300

odpad

181,27

 

č.8Z91700038/2007

16.1.2012

26.1.2012

5012

512300457

Slovenská legálna metrológia,n.o.
Hviezdoslavova 31
974 01 B.Bystrica

37954521

vyhodnotenie

dozimetrov

87,54

1112/2011

 

19.1.2012

26.1.2012

7012

12010008

Cestovná agentúra KAMI s.r.o.
Letná 70
052 01 Spišská Nová Ves

36706272

ubytovanie počas

konferencie

60,5

obj.tel.

 

25.1.2012

27.1.2012

6012

21125278

Slovenský ústav technickej normalizácie Karloveská 63
840 00 Bratislava

31753990

vestník

95,9

1256/2011

 

23.1.2012

27.1.2012

5512

2012011701

AGENS s.r.o.
Drieňová 25
821 01 Bratislava

35684453

tel.aparát

125

 

21/2012

20.1.2012

27.1.2012

6112

1010041548

Slovanet a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

35765143

registrácia domény

21,6

 

dod.č.3

23.1.2012

27.1.2012

6412

20120055

FRUTIKA SLOVAKIAs.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava

34105832

potraviny

25,26

14/2012

 

23.1.2012

30.1.2012

6612

4590187612

SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 
824 12 Bratislava

31322832

PHM

843,42

 

zo dňa 26.7.2011

24.1.2012

30.1.2012

5312

20120013

MkB Test a.s.
Rosina 169
013 22 Rosina

43932576

diagnostiká

147,9

19/2012

 

20.1.2012

31.1.2012

412

112000638

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava

31396674

stravné lístky

6555

1290/2011

 

3.1.2012

31.1.2012