Organizácie oprávnené poskytovať odbornú prípravu v oblasti radiačnej ochrany Tlačiť E-mail
Streda, 25. január 2012 10:38

Na základe povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môžu vykonávať odbornú prípravu v oblasti radiačnej ochrany nasledovné oprávnené organizácie:
 

Organizácia

Rozsah poskytovanej odbornej prípravy na základe povolenia UVZ SR

Ústav radiačnej ochrany s.r.o.

Staničná 1062/24

911 05 Trenčín


www.uro.sk

pre vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,

pre vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,

pre uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly,

osobitnej odbornej prípravy v radiačnej ochrane pre lekárske ožiarenie,

VF s.r.o.

M.R. Štefánika 9

010 02  Žilina


www.vf.sk

pre vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,

pre vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,

pre uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly,

Inžinierske služby s.r.o.

Komenského 19

038 61 Martin


www.insl.sk

pre vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,

pre vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,

pre uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly,

osobitnej odbornej prípravy v radiačnej ochrane pre lekárske ožiarenie,

AMEC Nuclear Slovakia s.r.o.

Jaslovské Bohunice

919 31
 

www.amec.sk

na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly v jadrových zariadeniach,

pre vykonávanie činností externých dodávateľov služieb.


Bližšie informácie o odbornej príprave, termínoch jednotlivých školení a o zameraní odbornej prípravy získate na webovských stránkach jednotlivých organizácií. Na týchto stránkach nájdete aj kontakty na pracovníkov, ktorí zabezpečujú jednotlivé školenia.

Posledná úprava Pondelok, 25. Júl 2016 09:28