Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135721
Národné referenčné centrá s problematikou ochrany zdravia pri práci Tlačiť E-mail
Piatok, 15. október 2021 12:04

Národné referenčné centrá s problematikou ochrany zdravia pri práci zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR

na ÚVZ SR a na vybraných RÚVZ
 

Národné referenčné centrum (NRC)

 

sídlo

NRC pre neionizujúce žiarenie

 

ÚVZ SR

NRC pre tepelno - vlhkostnú mikroklímu

 

ÚVZ SR

NRC pre expozičné testy xenobiotík

 

ÚVZ SR

NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie

 

RÚVZ Košice

NRC pre hluk a vibrácie

 

RÚVZ so sídlom v Poprade

NRC pre hodnotenie expozície a zdravotného rizika

 

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov

 

RÚVZ so sídlom v Nitre

NRC pre problematiku uhoľných baní

 

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach

NRC pre fyziológiu práce a ergonómiu

 

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach

NRC pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí

RÚVZ  so sídlom v Trenčíne

 


Vypracoval: Odbor preventívneho pracovného lekárstva

Aktualizované: 15.10.2021