Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3554
Počet zobrazení obsahu : 20503613
Programy a projekty Odboru lekárskej mikrobiológie Tlačiť E-mail

Číslo úlohy

Názov úlohy

Pracovisko, ktoré sa podieľa na plnení úlohy

6.7

Environmentálna  surveillance  poliomyelitídy  a  sledovanie  VDPV

NRC pre poliomyelitídu

8.2

Diferenciálna diagnostika respiračných ochorení

NRC pre chrípku

8.6

Diagnostika exantémových ochorení

NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu