Zmluvy podpísané v období od 01.01.2012 - 31.12.2012 Tlačiť E-mail
Zmluvy

číslo zmluvy

Dodávateľ

IČO dodávateľa

Názov zmluvy - Dodatku

Dátum uzavretia

Dátum účinnosti

Dátum  platnosti

Suma v EUR

1/2012

Energie2, a.s.

46113177

Zmluva o združenej dodávke elektriny

28.12.2011

4.1.2012

31.12.2013

podľa čl. IV.

5/2012 SOFTEC, spol. s.r.o. 00607223 Zmluva o údržbe a podpore č. SZvz030112

27.12.2011

11.01.2012

31.12.2012

72 596

6/2012 Ing. Anna Pribylincová Ekonomika 40227324 Zmluva o poskytovaní služby 29.12.2011 11.01.2012

31.12.2012

531
7/2012 Stanislav Hilka - Autoservis 00607223  Zmluva o dielo

 9.1.2012

 14.1.2012

 31.12.2012  podľa cenníka.
 8/2012  Bekaert Hlohovec, a.s. 36234052 Zmluva č. OOFŽP/1/2012 o vzájomnej spolupráci pri realizácii
spoločného projektu

26.1.2012 

31.1.2012

31.03.2012  7 720 
 9/2012  ELEKTRO - EZIB spol. s.r.o.  35787511  Zmluva o zabezpečení kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia poľa vyhlášky č. 605/2007 Z. z.

 

 

   
 10/2012 Pavol Ulický - SEHY 34404465 Zmluva o dielo

6.2.2012 

8.2.2012 

31.12.2012  150 eur za mesiac 
 11/2012 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 36070513  Zmluva o prevode správy 

1.2.2012 

8.2.2012 

  0,-