Zmluvy uzatvorené po 1. januári 2000, s dohodnutou čiastkou viac ako 500 000 Sk Tlačiť E-mail
Zmluvy

Č. zmluvy

Dodávateľ

Predmet zmluvy/ názov zmluvy

Zmluvne dohodnutá čiastka

Rezort

Objednávateľ

Dátum podpisu
(dd.mm.rok)

Poznámka

4/2000

AMEDIS, s.r.o.

záväzok dodať tovar

899 503

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

2.6.2000

prepočítané konverzným kurzom

17/2000

I V A L

systém obrazovej analýzy LUCIA G

810 000

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

14.10.2000

prepočítané konverzným kurzom

12/2000

AMEDIS, s.r.o.

záväzok dodať tovar

947 762

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

27.8.2000

prepočítané konverzným kurzom

9/2001

PRAGOLAB, s.r.o.

dodávka ultracentrifúgy

667 995,78

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

14.8.2001

prepočítané konverzným kurzom

11/2001

Acterna Slovakia, v.o.s.

dodávka 1 ks. Meracieho systému

747 692,40

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

17.8.2001

prepočítané konverzným kurzom

15/2001

AMEDIS, s.r.o.

záväzok dodať tovar

3 123 206,30

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

5.11.2001

prepočítané konverzným kurzom

21/2001

Ing.arch.Jindřich Martin, architekt SKA

dodávka projektových prác

2 865 279,30

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

4.6.2001

prepočítané konverzným kurzom

23/2001

BaP, s.r.o.

rekonštrukcia a prístavba objektov

33 864 397

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

6.12.2001

prepočítané konverzným kurzom

6/2002

FIDES Zdravotnícke zásobovanie a.s.

dodávka očkovacích látok

14 168 166

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

18.2.2002

prepočítané konverzným kurzom

7/2002

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

17 963 902

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

19.2.2002

prepočítané konverzným kurzom

10/2002

FIDES Zdravotnícke zásobovanie a.s.

dodávka očkovacích látok

11 689 522

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

8.3.2002

prepočítané konverzným kurzom

11/2002

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

15 759 033

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

26.3.2002

prepočítané konverzným kurzom

14/2002

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

17 778 047

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

29.4.2002

prepočítané konverzným kurzom

29/2002

FIDES Zdravotnícke zásobovanie a.s.

dodávka očkovacích látok

11 819 396

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

21.5.2002

prepočítané konverzným kurzom

38/2002

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

11 313 195

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

29.7.2002

prepočítané konverzným kurzom

42/2002

FIDES Zdravotnícke zásobovanie a.s.

dodávka očkovacích látok

8 925 125

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

15.8.2002

prepočítané konverzným kurzom

43/2002

OLYMPUS C&S spol. s.r.o.

osadenie a montáž

611 687,90

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

21.8.2002

prepočítané konverzným kurzom

46/2002

FIDES Zdravotnícke zásobovanie a.s.

dodávka očkovacích látok

1 658 420,90

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

2.9.2002

prepočítané konverzným kurzom

47/2002

FIDES Zdravotnícke zásobovanie a.s.

dodávka očkovacích látok

5 999 735

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

9.9.2002

prepočítané konverzným kurzom

49/2002

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

dodanie tovaru

648 150

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

27.9.2002

prepočítané konverzným kurzom

51/2002

SKA - TEC

prístroj na stanovenie potrav. vlákniny

690 770

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

7.10.2002

prepočítané konverzným kurzom

60/2002

ROFA SLOVENSKO,s.r.o.

kúpa analyzátora

1 257 159

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

9.12.2002

prepočítané konverzným kurzom

7/2003

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

75 653 422

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

21.2.2003

prepočítané konverzným kurzom

12/2003

FIDES Zdravotnícke zásobovanie a.s.

dodávka očkovacích látok

29 838 308,80

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

31.2.2003

prepočítané konverzným kurzom

17/2003

Kestler s.r.o.

kúpa monitorovacieho vozidla

1 600 000

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

28.4.2003

prepočítané konverzným kurzom

41/2003

Ing.Stanislav Jablonský-BAUREXION

stavebné práce

719 983,30

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

11.7.2003

prepočítané konverzným kurzom

43/2003

BioTech s.r.o.

Inštalácia prekladového autoklávu

1 220 800

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

9.7.2003

prepočítané konverzným kurzom

65/2003

FIDES Zdravotnícke zásobovanie

dodávka očkovacích látok

3 788 807,10

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

30.10.2003

prepočítané konverzným kurzom

 

 

66/2003

INTES Poprad, s.r.o.

dodávka

2 799 840

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

3.11.2003

prepočítané konverzným kurzom

70/2003

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

6 999 265,29

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

4.12.2003

prepočítané konverzným kurzom

72/2003

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

20 967 586,17

MZ SR

Štátny fakultný zdravotný ústav SR

17.12.2003

prepočítané konverzným kurzom

24/2004

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

1 952 437,50

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

7.7.2004

prepočítané konverzným kurzom

25/2004

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

43 291 248

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

7.7.2004

prepočítané konverzným kurzom

26/2004

FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

dodávka očkovacích látok

30 571 285

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

21.7.2004

prepočítané konverzným kurzom

29/2004

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

45 079 642,80

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

28.7.2004

prepočítané konverzným kurzom

30/2004

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

5 068 305

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

28.7.2004

prepočítané konverzným kurzom

31/2004

Medic Labor, s.r.o.

analyzátor škodlivín

2 496 620

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

17.8.2004

prepočítané konverzným kurzom

35/2004

AMEDIS, s.r.o.

zakúpenie prístroja

6 997 605,60

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

20.9.2004

prepočítané konverzným kurzom

42/2004

Dräger Slovensko, s.r.o.

dodanie plynovej desorbcie

1 994 083

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

12.10.2004

prepočítané konverzným kurzom

43/2004

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

dodávka očkovacích látok

1 893 763,55

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

12.10.2004

prepočítané konverzným kurzom

64/2004

CANBERRA-PACKARD, s.r.o.

laboratórne zariadenie

1 997 303,10

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

18.11.2004

prepočítané konverzným kurzom

74/2004

INTEC PHARMA s.r.o.

dodávka očkovacích látok

3 638 455

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

7.12.2004

prepočítané konverzným kurzom

33/2005

AMEDIS, s.r.o.

zakúpenie prístroja

899 454,40

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

22.11.2005

prepočítané konverzným kurzom

40/2005

ELPOS-mont, s.r.o.

rekonštrukcia elektrickej inštalácie

978 068,40

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

14.12.2005

prepočítané konverzným kurzom

42/2005

NORSONIC Slovensko, s.r.o.

dodanie hlukových máp

1 564 286

MZ SR

Úrad verejného zdravotníctva  SR

17.12.2005

prepočítané konverzným kurzom