Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3286
Počet zobrazení obsahu : 18757371
Správa z tlačovej besedy pri príležitosti „Medzinárodného dňa bez fajčenia, Svetového dňa chronickej obštrukčnej choroby pľúc a Týždňa boja proti pľúcnej rakovine“ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 14. november 2011 13:20

Dňa 14. 11. 2011 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou tlačovú besedu pri príležitosti „Medzinárodného dňa bez fajčenia, Svetového dňa chronickej obštrukčnej choroby pľúc a Týždňa boja proti pľúcnej rakovine“. Tlačovú besedu otvorila Mgr. Lenka Šramková, hovorkyňa ÚVZ SR, na ktorú nadviazal úvodným slovom p. MUDr. Gabriel Šimko, MPH – hlavný hygienik SR, ktorý informoval prítomných o vývoji návštevnosti poradenských centier ochrany a podpory zdravia pri RÚVZ v SR v oblasti poradenstva odvykania od fajčenia.                              

Tlačovej besedy sa zúčastnil aj p. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. – prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý oboznámil prítomných o spoločenských a ekonomických dopadoch pľúcnych chorôb. Na prezentáciu p. prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc. nadviazal MUDr. Daniel Paulovič, PhD. z pneumologickej ambulancie FN Nitra, ktorý informaval prítomných o protifajčiarskych aktivitách pneumológov a o 3. ročníku akcie „Vlak pľúcneho zdravia“, ktorej cieľom je propagácia nefajčenia a zdravého životného štýlu. Na záver tlačovej besedy mohli prítomní v rámci diskusie položiť odborníkom svoje otázky . 

 

 

Prezentácie, ktoré odzneli na tlačovej besede si môžete pozrieť tu:

 

1.      Príhovor

-    MUDr. Gabriel Šimko, MPH – hlavný hygienik SR

 

2.      Spoločenské a ekonomické dopady pľúcnych chorôb

-    prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., - prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti

 

3.      Vlak zdravých pľúc  

-    MUDr. Daniel Paulovič, PhD. – pneumologická ambulancia FN Nitra

 

4.      Záver a diskusiafoto1

foto2

foto3

foto4