Zariadenia starostlivosti o ľudské telo – KATALÓG SLUŽIEB Tlačiť E-mail

ichtyo1 ichtyo2 pedikura solarium


Základné informácie o katalógu služieb

-     predstavuje register na trhu identifikovaných služieb známych v čase spracovania návrhu katalógu

-     bol vypracovaný na základe doterajších získaných skúseností a poznatkov 

-     obsahuje odporúčania pre výkon ŠZD v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

-     predstavuje metodický postup pre posudzovanie a výkon ŠZD v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, hlavne z hľadiska správnosti ich začleňovania a následného posudzovania danej služby, resp. činnosti podľa kritérií uvedených v katalógu

-     prehľadne definuje jednotlivé služby

služby

-     začleňuje podľa prevažujúcej problematiky a zdravotných rizík do príslušných kategórií

-   priraďuje k nim zdravotné kontraindikácie, požiadavky na odbornú a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov, ako aj ďalšie špecifické požiadavky týkajúce sa danej konkrétnej činnosti 

 

Katalóg služieb

 

 

Vzorový prevádzkový poriadok


Solária a zdravie


Dotazník

Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách


Spracovatelia katalógu služieb:

za RÚVZ Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave - pracovisko so špecializáciou odbornej činnosti pre problematiku zariadení starostlivosti o ľudské telo

MUDr. Anna Klimentová

MUDr. Stanislav Duba
 

za ÚVZ SR

 Ing. Katarína Halzlová, MPH

 RNDr. Oľga Miklánková


členovia „Pracovnej skupiny na riešenie problematiky týkajúcej sa zariadení starostlivosti o ľudské telo“