Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 Tlačiť E-mail
Utorok, 08. november 2011 08:38

Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Ponúka nám možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že Európania sa dožívajú vyššieho veku a v lepšom zdraví ako doteraz, a uvedomiť si možné príležitosti s tým spojené.
eras 

Vďaka aktívnemu starnutiu môžu občania narodení v čase tzv. populačnej explózie a budúce generácie seniorov:

  • ostať dlhšie pracovne aktívni a odovzdávať svoje skúsenosti,

  • zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti,

  • žiť čo najdlhšie zdravo a naplno. 


Aktívne starnutie je aj kľúčom k zachovaniu solidarity medzi generáciami v spoločenstvách, v ktorých rýchlo narastá počet starších ľudí.


Cieľom európskeho roku je zvýšiť povedomie o tejto problematike a načrtnúť jej možné riešenia. Predovšetkým sa však snaží podnietiť všetkých tvorcov politiky a zainteresované strany, aby si stanovili ciele a prijali opatrenia v záujme ich naplnenia. Rok 2012 by sa nemal obmedziť len na diskusie, ale mal by priniesť konkrétne výsledky.


http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?catId=970&langId=sk

http://www.uvzsr.sk/ - Správa z tlačovej besedy z príležitosti „Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012“