Účasť na medzinárodných projektoch Tlačiť E-mail
Štvrtok, 13. október 2011 10:06

HBSC „Health Behaviour in School Aged Children" (v spolupráci s WHO)

Sociálne determinanty zdravia školákov HBSC - Slovensko - 2005 / 2006 (pdf)
Sociálne determinanty zdravia školákov HBSC - Slovensko - 2009 / 2010 (pdf)