Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3286
Počet zobrazení obsahu : 18757082
Spoločné vyhlásenie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskeho  úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) zo dňa 01.6.2011 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 03. jún 2011 10:08

Dnes sú európski spotrebitelia chránení jedným z najviac prepracovaných systémov bezpečnosti potravín vo svete. Bolo zavedených mnoho procesov, ktoré majú zabezpečiť, aby potraviny nakúpené a spotrebované v EÚ boli  bezpečné. Tieto opatrenia zahrňujú celý potravinový reťazec farmy až po stôl, zabezpečením správnej poľnohospodárskej, farmárskej, výrobnej a hygienickej praxe, s cieľom ochrániť európskych spotrebiteľov. Prísna kontrola a zavedené systémy vystopovania podporujú efektívne fungovanie vnútorného trhu a umožňujú, aby spotrebitelia mali prístup k bezpečným a výživným potravinám.


Čo znamenajú termíny STEC / VTEC / EHEC? Existuje riziko pre zdravie z ich prítomnosti v potravinách?

Všetci ľudia a zvieratá sú nositeľmi baktérie zvanej Escherichia coli v črevách - sú súčasťou našej normálnej črevnej flóry a obvykle sú neškodné. Avšak existujú určité kmene E. coli, ktoré sú schopné produkovať toxíny. Tieto kmene sa nazývajú STEC / VTEC (Shiga toxín alebo Verotoxín-produkujúce E. coli) alebo EHEC (enterohemoragické E. coli). Tieto toxíny majú potenciál vyvolať prudké, krvavé hnačky, ktoré môžu v niektorých prípadoch vyústiť do akútneho zlyhania obličiek vyžadujúceho intenzívnu lekársku starostlivosť. Existuje niekoľko rôznych druhov STEC baktérií a ich presnou identifikáciou môže byť lokalizovaný zdroj nákazy.
 

Ako možno ochorieť?

Prenos STEC infekcie sa vyskytuje predovšetkým pri konzumácii alebo manipulácii s kontaminovanými potravinami alebo pri kontakte s nakazenými zvieratami. Ďalší prenos z človeka na človeka  je možný v prípade úzkeho kontaktu s nakazeným človekom (napr. v rodine, pri starostlivosti o deti v domovoch, opatrovateľských domoch, atď.). Zdrojom infekcie môžu byť rôzne komodity potravín, vrátane ich nedostatočnej tepelnej úpravy (napr. nedostatočne tepelne opracované hovädzie mäso a iné druhy mäsa), nepasterizované mlieko, čerstvé ovocie a zelenina (napr. uhorka, kel, špenát a šalát), nepasterizované ovocné a zeleninové šťavy a syry.


Ako
možno predísť  ochoreniu?

V konkrétnom prípade nedávneho prepuknutia ochorenia spôsobeného baktériou E.coli O104 v Nemecku boli publikované preventívne odporúčania spotrebiteľom zo strany nemeckej vlády s cieľom zabrániť v postihnutej oblasti konzumácii čerstvej zeleniny, ako sú uhorky, paradajky, šalát do tej doby, pokiaľ nebude zistený konkrétny zdroj nákazy.


Napriek mnohým prijatým opatreniam môžu byť spotrebitelia vystavení riziku konzumácie kontaminovaných potravín, najmä v prípade surových alebo nedostatočne tepelne upravených potravín.

Dodržiavaním niektorých jednoduchých opatrení môžu spotrebitelia sami znížiť riziko vzniku ochorenia. Je nevyhnutné dodržiavať zásady správneho zaobchádzania s potravinami v domácom prostredí a dbať na dodržiavanie hygienických zásad.


Hygiena rúk

  • riadne si umyte ruky pred prípravou, podávaním, alebo konzumáciou potravín

  • umyte si ruky po použití toalety alebo po prebaľovaní dieťaťa  

  • umyte si ruky po manipulácii s čerstvou zeleninou alebo surovým mäsom

  • umyte si ruky po kontakte s domácimi zvieratami hospodárskymi zvieratami, alebo po návšteve farmy


Manipulácia s potravinami

  • každej osobe s hnačkou alebo dávením je potrebné zabrániť manipulovať  s potravinami

  • všetky druhy ovocia a zeleniny treba poriadne umyť a to najmä tie, ktoré nebudú tepelne upravované pred konzumáciou

  • olúpať šupu z koreňovej zeleniny, prípadne aj z ovocia pred konzumáciou

  • dôkladne tepelne upraviť mäso a zeleninu, tepelná úprava eliminuje baktérie a vírusy spôsobujúce ochorenia

  • zabrániť krížovej kontaminácii potravín, t.j. zabrániť šíreniu mikroorganizmov z potravinárskych surovín a polotovarov do hotových pokrmov (pozor pri uskladňovaní potravín v chladničkách, na pracovných stoloch, používať samostatné dosky na krájanie mäsa, zeleniny a ostatných potravín)


Ďalšie informácie sú na tejto internetovej : World Health Organization’s “Five keys to safer food”