Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22186924
Správa z tlačovej konferencie zameranej na „Medzinárodný projekt Európskej únie FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) aplikovaný v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 02. jún 2011 00:00
endered LogoUVZSR sgs

 Dňa 2. júna 2011 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so spoločnosťou  Edenred Slovakia, s.r.o. tlačovú konferenciu zameranú na „Medzinárodný projekt Európskej únie FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) aplikovaný v Slovenskej republike.

Tlačovú besedu otvorila Mgr. Lenka Šramková, hovorkyňa ÚVZ SR, úvodným slovom na ňu nadviazal p. MUDr. Gabriel Šimko, MPH – hlavný hygienik SR, ktorý vyzdvihol partnerská spoluprácu Úradu verejného zdravotníctva SR so spoločnosťou Edenred Slovakia v rámci medzinárodného projektu Európskej únie FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) podpísanú dňa 15. 2. 2011. Cieľom uvedeného projektu je zlepšenie kvality a výživy jedál ponúkaných v reštauráciách a informovanie zamestnávateľov a zamestnancov o možnostiach zlepšenia stravovacích návykov. Zapojenie Úradu verejného zdravotníctva SR spočíva v odbornom poradenstve v oblasti výživy a schvaľovania odborných materiálov, ako sú napr. odporúčania pre zamestnancov reštaurácií pripravujúcich pokrmy, odporúčania pre zamestnancov stravujúcich sa v týchto zariadeniach, informácie o zásadách zdravého stravovania sprostredkované verejnosti cez internet. Príhovor pozri tu.   

Po hlavnom hygienikovi SR sa slova ujal MUDr. Miroslav Mikolášik – poslanec Európskeho parlamentu a člen výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Taktiež hlavný spravodajca k direktíve o pokrokových liečebných metódach a k ďalšej direktíve k podmienkam darovania ľudských orgánov a transplantáciám. Pán europoslanec vyjadril presvedčenie, že vzhľadom nato, že sa jedná o projekt, ktorý predtým prebiehal úspešne v iných členských štátoch takáto partnerská spolupráca splní svoj cieľ a prispeje k ozdraveniu výživy obyvateľov Slovenskej republiky.

O prínose vyváženej stravy na kvalitu života v súvislosti s projektom FOOD informovala zástupkyňa hlavného hygienika ÚVZ SR MUDr. Iveta Trusková, PhD. Prezentáciu môžeš pozrieť tu.

O cieľoch projektu FOOD prítomných novinárov informovala riaditeľka pre marketing a rozvoj podnikania Edenred Slovakia, s.r.o. pani Natália Hercegová.

Na záver hovorkyňa ÚVZ SR Mgr. Lenka Šramková poďakovala prítomným novinárom za účasť a vyjadrila presvedčenie, že aj vďaka ich interpretácii o projekte FOOD sa obyvatelia Slovenskej republiky dozvedia, aká dôležitá je vyvážená a racionálna strava pre vývoj a výkon organizmu.


IMG_0265

 

IMG_0268

 

IMG_0273

 

IMG_0274

 

IMG_0281

 

IMG_0294

 

IMG_0303

 

IMG_0304

 

IMG_0307