Dodatky podpísané v období od 01.01.2011 - 31.12.2011 Tlačiť E-mail
Zmluvy

číslo dodatku

Dodávateľ

IČO dodávateľa

Názov dodatku

Dátum uzavretia

Dátum účinnosti

Dátum  splatnosti

Suma v EUR v zmluve

4/2011

ProCare, a.s.

35890568

Dodatok č.2

13.1.2011

1.3.2011

30.3.3011

2 590,00

5/2011

A.V.I.S., s.r.o.

31359159

Dodatok č.7

14.2.2011

1.3.2011

31.12.2011

68 520,00

6/2011

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Dodatok k Zmluve o pripojení

17.2.2011

1.3.2011

17.2.2013

8,10

13/2011

GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s.

35709332

Dodatok č. 1 k zmluve č. 952-00137-99 o havarijnom poistení flotily vozidiel

17.3.2011

2.4.2011

dobu neurčitú

0,00

20/2011

MEDICHEM, s.r.o.

36684635

Dodatok k zmluve č. OOFŽP/2/2011

29.4.2011

23.5.2011

doba určitá

0,00

23/2011

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Dodatok k Zmluve o pripojení

6.6.2011

17.6.2011 6.6.2013

89,10

27/2011

 A.V.I.S., s.r.o.

 31359159

 Dodatok č.8

30.6.2011  7.7.2011  podľa zmluvy zo dňa 6.2.2001  65 520,00

28/2011

Slovanet, a.s.

35765143

Dodatok č. 3 ku zmluve o pripojení č. 35706206 zo dňa 25.5.2006

22.07.2011 03.08.2011 48 mesiacov od 1.8.2011 1 973,40 s DPH

30/2011

 Orange Slovensko a.s.

 35697270

 Dodatok k zmluve o pripojení

28.09.2011  5.10.2011  24 mesiacov  1,00 

34/2011

 Orange Slovensko a.s.

 35697270

 Dodatok k zmluve o pripojení

14.10.2011  21.10.2011   24 mesiacov 1,00 

38/2011

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

 35815256

 Dodatok č.4/2012 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 25.11.2008

22.11.2011  01.01.2012  31.12.2012  podľa platného cenníka 

43/2011

ProCare, a.s. 35890568 Dodatok č.3 23.12.2011 29.12.2011 31.12.2012

podľa čl. II.