Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3681
Počet zobrazení obsahu : 21253773
Infekcie vyvolané patogénnymi Escherichia coli Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 24. máj 2011 14:05

Dňa 23. 5. 2011 Európska komisia informovala európske krajiny vrátane Slovenskej republiky prostredníctvom systému rýchleho varovania a odpovede o náraste výskytu hnačkových ochorení vyvolaných enterohemoragickým kmeňom Escherichia coli (EHEC) v severnej časti Nemecka. Zaznamenalo sa najmenej 80 ochorení, väčšina z nich  sa vyskytla u dospelých osôb, ale  evidovali sa aj ochorenia u detí školského veku. Klinický priebeh ochorení bol  spojený s  nevoľnosťou, bolesťami brucha, zvracaním a krvavými hnačkami.

 

Pôvodca ochorenia

Escherichia coli (E. coli) je baktéria. Prevažná väčšina  jej kmeňov je stálou súčasťou črevnej flóry ľudí a zvierat. Tieto majú významnú úlohu pri zachovávaní fyziologických pochodov v čreve a len veľmi zriedkavo zapríčiňujú vznik ochorení. Sú  však medzi nimi vyložene patogénne kmene, vyvolávajúce hnačkové ochorenia. Medzi ne patria aj enterohemoragické kmene O – 157:H7 (EHEC), ktoré vyvolávajú krvácajúce zápaly čreva s hnačkami.  Na vznik ochorenia stačí veľmi nízka infekčná dávka. E.coli patria k baktériám, ktoré sú pomerne odolné voči vonkajším vplyvom, prežijú mesiace v pôde, vo vode. Teplotu 55 °C  prežívajú počas 60 minút. Patogénne kmene prežívajú pomerne dobre pri chladničkových teplotách (3-7 °C) a zmrazené. EHEC sa vyznačujú vysokou acidotoleranciou a termostabilitou.

 

 

Inkubačný čas je 3 – 8 dní.

 

Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek a zvieratá (hovädzí dobytok, ovce, kozy).

 

Prenos nákazy

Najčastejšie vznikajú ochorenia po konzume hovädzieho, ovčieho, kozieho mäsa,  produktov rýchleho občerstvenia (hamburgery, párky). Boli zaznamenané ochorenia po pití surového kravského mlieka či pití kontaminovanej zeleniny, ovocných štiav a  vody. Známy je aj interhumánny prenos (na personál pri ošetrovaní chorých osôb).

 

Klinický obraz

Infekcie sa prejavujú rôznymi klinickými príznakmi, od miernej hnačky až po krvavé stolice.

 

Výskyt

Kmeň E. coli 0-157 bol vo svete izolovaný mnohokrát, pri sporadických výskytoch i v epidémiách v školách, detských domovoch, dojčeneckých ústavoch (napr. v USA, v Kanade, Anglicku), často v letných mesiacoch. Prvýkrát bol izolovaný v USA v roku 1982. V roku 1996 bola v Japonsku epidémia s najvyšším počtom postihnutých ( asi 10 000 osôb), v tom istom roku v Európe (Škótsko) ochorelo asi 400 osôb seniorského veku. Ročná incidencia je v krajinách  veľmi rozdielna.

Na Slovensku bolo v posledných rokoch  ročne hlásených 8 – 14 ochorení, v tomto roku sú hlásené 2 ochorenia.

 

Preventívne opatrenia

Voči infekciám vyvolaným kmeňmi E. coli je dôležité dodržiavanie základných preventívnych hygienicko–epidemiologických pravidiel, najmä zamedzenie kontaminácie pri spracovaní potravín a hotových produktov.