Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3554
Počet zobrazení obsahu : 20515150
Organizačné členenie odboru lekárskej mikrobiológie Tlačiť E-mail

 Odbor lekárskej mikrobiológie sa organizačne člení na:


Národné referenčné centrá:

-         NRC pre chrípku,

-         NRC pre poliomyelitídu,

-         NRC pre meningokoky,

-         NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu,

-         NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká,

-         NRC pre salmonelózy,

-         NRC pre arbovírusy a hemoragické horúčky.

 

Špecializované laboratóriá:

-        Laboratórium molekulárnej diagnostiky,

-        Laboratórium bunkových kultúr,

-        Laboratórium so stupňom biologickej bezpečnosti pre biofaktory 3
 

Úsek zabezpečenia laboratórnych a  sanitárnych činností

-        Centrálny príjem materiálu,

-        Prípravovňa kultivačných pôd a roztokov,

-        Deštrukcia infekčného materiálu a príprava laboratórneho skla a zdravotníckeho materiálu pre bakteriológiu,

-        Deštrukcia infekčného materiálu a príprava laboratórneho skla a zdravotníckeho materiálu pre virológiu,

-        Sanitárne práce v laboratóriách a ostatných priestoroch odboru LM.