Vláda SR dňa 20. 4. 2011 schválila Správu o plnení Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 – 2010 Tlačiť E-mail
Utorok, 26. apríl 2011 11:57

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 398 z roku 2007 prijala Národný program kontroly tabaku, ktorý je v histórii komplexnej politiky kontroly tabaku na Slovensku prvým programom so zameraním na najdôležitejší rizikový faktor morbidity a mortality. V rámci uznesenia vlády SR č. 398/2007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 – 2010. Národný akčný plán na kontrolu tabaku bol prijatý vládou SR 2. júla 2008 uznesením č. 438, v ktorom sa definujú konkrétne úlohy, časové plnenie, rezortná zodpovednosť a finančné krytie naplánovaných úloh.

Správa charakterizuje plnenie stanovených úloh týchto rezortov:

  • Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

  • Ministerstva obrany Slovenskej republiky

  • Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

  • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  • Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  • Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

  • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  • Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

  • Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Z hľadiska dlhodobej realizácie úloh s cieľom znižovania výskytu fajčenia a zvýšenie počtu ľudí, ktorí prestanú fajčiť, je potrebné zachovať dlhodobú udržateľnosť programu. Jedným z predpokladov je vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu pripravovaného Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na roky 2012 – 2014, ktorý by mala vláda Slovenskej republiky prijať do 30. 11. 2011.