Tlačiť E-mail

NRC pre chrípku (Mgr. Edita Staroňová, PhD.)

názov siete: European Influenza Surveillance Network, EISN

hlásenie do informačného systému:

The European Surveillance System - TESSY (ECDC),

WHO/Europe influenza surveillance - EUROFLU (WHO)

nadnárodné laboratórium: NIMR World Influenza Centre, Londýn  (WHO)

NRC pre poliomyelitídu (Mgr. et Mgr. Katarína Patuchová)

názov siete: Polio Laboratory Network WHO European Region

hlásenie do informačného systému: Laboratory Data Management System -  LDMS

nadnárodné laboratórium: Regional Reference Laboratory Helsinki, Finland

NRC pre meningokoky (RNDr. Anna Kružlíková)

názov siete: 

European Invasive Bacterial Diseases labnet - EU-IBD labnet

European Meningococcal Disease Society - EMGM

hlásenie do informačného systému:

European Meningococcal Epidemiology in Real Time  - EMERT

The European Surveillance System - TESSY (ECDC)

Konzultačné  laboratórium: NRC pre meningokokové nákazy, Praha

NRC pre MMR (RNDr. Alexandra Polčičová)

názov siete: 

European Regional Measles/Rubella Laboratory - WHO/EURO –EMRLN

hlásenie do informačného systému: The Centralized Information System for Infectious Diseases - CISID

nadnárodné laboratórium: NRC MMR Koch Institut, Berlín

NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov ATB

(Doc. MUDr. Milan Nikš, CsC)

hlásenie do informačného systému ECDC: EARS-Net-European Network of National 

Surveillance Systems on Antimicrobial Resistance for Publick Health Purposes,

zber dát do národného informačného systému SNARS
 

NRC pre salmonelózy (MUDr. Dagmar Gavačová)

názov siete: WHO Global Food Net GFN,

hlásenie do informačného systému: GFN           

Európska  sieť pre surveillance chorôb z potravín a vody ECDC

nadnárodné laboratórium:

WHO-NHI Kodaň, Dánsko,

WHO Collaborating Centre for Reference and Reasearch on Salmonella, Institute Pasteur,   

Paríž, Francúzsko,

CDC Atlanta, Giorgia, USA,

CRL pre Salmonely RIVM, Holandsko,

HPA, Collindale Ave, Londýn, Veľká Británia
 

NRC pre arbovírusy a hemoragické horúčky (RNDr. Elena Tichá, PhD.)

názov siete: European expert laboratory network for emerging viral diseases, EVD – LabNet.

- zastúpenie a hlásenie do siete v spolupráci s Virologickým ústavom SAV