Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21696184
Pseudodrogám odzvonilo Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 09. február 2011 00:00

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na rokovanie vlády (9.februára 2011) novelizáciu zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach. Podnetom na vypracovanie návrhu zákona je rozhodnutie rady EÚ z 2. decembra 2010 o vystavení 4- metylmetkatinónu (mefedrónu) kontrolným opatreniam. K tomuto kroku MZ SR pristupuje aj na základe aktuálnej situácie, ktorá súvisí s rôznymi „drogovými suvenírmi“ aj pseudodrogami, ktoré sa objavili na Slovensku vo viacerých obchodoch. Práve tieto látky môžu vážne ohroziť zdravie a život ľudí, najmä mladých. Odhaduje sa, že ich následkom  mohlo doposiaľ v Európe zomrieť až 40 ľudí. Na zaradenie týchto látok medzi kontrolované dal podnet Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR na základe odporúčania pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy Systému včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami.

 

     Hlavným cieľom novely zákona je doplniť prílohu č. 1 zákona o

 

·        38 psychotropných látok  z I. skupiny, ktoré sa v poslednom čase začali používať na drogovej scéne; tieto látky nemajú využitie v lekárstve vo forme liekov,

·         jednu omamnú látku II. skupiny,

·         jednu psychotropnú látku II. skupiny,

·         dve psychotropné látky III. skupiny,

·         spolu ide o  43 nových omamných a psychotropných látok, medzi nimi aj  medializovaný mefedrón, ktorý je už dnes zakázaný v 13-tich krajinách EÚ.

 

Ministerstvo zdravotníctva SR  pripravilo návrh zákona na skrátené legislatívne konanie aj vzhľadom na to, že  v tomto prípade ide o ohrozenie ľudských práv a slobôd, predovšetkým ohrozenie zdravia širokej verejnosti. Najmä deti a mladiství majú v súčasnosti voľný prístup k uvedeným látkam a tento nežiaduci stav je potrebné odstrániť v čo najkratšom čase.

 

Zdroj: MZ SR