Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Zaujíma nás váš názor, vyplňte dotazník o radóne Tlačiť E-mail
Streda, 02. december 2020 15:30

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu zastrešuje medzinárodný projekt STEAM - Radónový medzikulturálny viacjazyčný prieskum verejnej mienky. Jeho cieľom je zistiť úroveň informovanosti obyvateľov o problematike radónu.


Do projektu sa zapojila aj Slovenská republika a naším spoločným cieľom je preto osloviť čo najviac občanov zo všetkých regiónov SR. Dotazník môžu vyplniť občania SR všetkých vekových kategórií, ale do záverečného vyhodnotenia budú zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64 rokov.


Vyplnenie prieskumu zaberie 10 až 15 minút času. Neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Chceme vedieť len váš názor.

Čítať celý článok...
 
Vyjadrite svoj názor k bezpečnejšiemu nakladaniu s chemickými látkami v Európe. Zúčastnite sa krátkeho prieskumu na tému „Ľudský biomonitoring v Európe” PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 15. január 2021 12:48

V našom každodennom živote sme vystavení chemickým látkam, ktoré sa okrem iného vo veľkej miere používajú v potravinárskych a spotrebiteľských výrobkoch. Ľudský biomonitoring je metóda, ktorá nám umožňuje zmerať množstvo týchto látok alebo ich skoré biologické účinky v našom organizme. Výsledky môžu byť užitočné na zníženie vystavenia sa týmto chemickým látkam a zlepšenie verejného zdravia.


Európsky program pre ľudský biomonitoring (HBM4EU, https://www.hbm4eu.eu) je spoločné úsilie 30 krajín, Európskej agentúry pre životné prostredie a Európskej komisie. Súčasťou je tento prieskum medzi občanmi EÚ o ľudskom biomonitoringu. Cieľom HBM4EU je informovanie tvorcov politiky v Európe a na národnej úrovni založené na vedeckých dôkazoch o vystavení občanov chemickým znečisťujúcim látkam a ich možných účinkoch na zdravie.


Prieskum je koordinovaný Európskou environmentálnou agentúrou; v Slovenskej republike ho distribuuje Úrad verejného zdravotníctva SR v mene Ministerstva zdravotníctva SR.


Keďže vystavenie sa chemickým látkam je niečo, čo sa nás všetkých dotýka, chceli by sme pochopiť, čo občania EÚ vedia a čo si myslia o ľudskom biomonitoringu. Zároveň nás zaujíma aké sú ich potreby, obavy a otázky týkajúce sa tejto témy.

Posledná úprava Piatok, 15. január 2021 14:15
Čítať celý článok...
 
Vplyv solárií na zdravie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 18. február 2022 14:06

Podľa údajov medzinárodných vedeckých a odborných inštitúcií ( WHO a IARC - medzinárodná agentúra pre výskyt rakoviny ) sa potvrdilo, že používanie solárií môže byť významne nebezpečné z hľadiska vzniku rakoviny kože. Z hľadiska vážnych následkov nadmernej expozície UV žiarenia IARC preradila zdroje solárií z kategórie „pravdepodobne karcinogénne“ do kategórie „karcinogénne pre ľudí“. V posledných rokoch sú UV žiariče vyrábané tak, že produkujú viac UV-B žiarenia, aby sa priblížili slnečnému spektru a urýchlilo sa opálenie. Zároveň sa skracuje čas expozície a intervaly medzi opaľovaním v soláriách a tiež veľkosť exponovanej plochy tela je v soláriách väčšia než pri opaľovaní na slnku.  Najúčinnejšou ochranou pred negatívnymi účinkami UV žiarenia je primárna prevencia od ranného detstva až po dospelosť, založená na edukácii o spôsoboch ochrany zdravia, relevantných znalostiach a vypracovaní návykov a postojov.

Na základe vyššie uvedeného Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil leták a brožúru ,,Soláriá a zdravie´´, ktoré informujú o možných zdravotných rizikách v súvislosti s opaľovaním sa v soláriách.

Posledná úprava Utorok, 22. február 2022 09:37
Čítať celý článok...
 
Správa o sledovaní hygienickej situácie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách počas kúpacej sezóny 2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 10. november 2021 13:05

Správa o sledovaní hygienickej situácie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách počas kúpacej sezóny 2021 (pdf)

 
Oznam pri príležitosti Svetového dňa vody 2022 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 16. marec 2022 11:23

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, sa vzhľadom na aktuálnu situáciu neuskutoční.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 312