Bezpečnosť kozmetických výrobkov


Informácia pre spotrebiteľov - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opakovane upozorňuje spotrebiteľov na predaj napodobnenín parfumov Tlačiť E-mail
Streda, 30 Január 2019 15:22

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamenal v rokoch 2018 a 2019 zvýšený nárast podaní spotrebiteľov proti internetovým obchodom www.theperfumshop.world, www.parfumy.website, www.vonnyparfum.club a https://outletparfemy.com , ktoré v slovenskom a v českom jazyku ponúkajú napodobeniny parfumov výrobcov známych svetových značiek. V podmienkach predaja uvádzajú, že vyobrazené originálne parfumy na stránke slúžia výlučne pre porovnanie a predajca nie majiteľom ich licencií.

Čítať celý článok...
 
Usmernenie EK - Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie („EÚ“) a predpisy EÚ v oblasti kozmetických výrobkov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 10 Január 2019 11:15

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z EÚ podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii („vystúpenie“). To znamená, že pokiaľ ratifikovaná dohoda o vystúpení neustanoví iný dátum, prestanú od 30. marca 2019, 00:00 h (SEČ) platiť pre Spojené kráľovstvo všetky základné a sekundárne právne predpisy EÚ a Spojené kráľovstvo sa stane "treťou krajinou".

Príprava na vystúpenie sa netýka len orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj súkromného sektora.

Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah dohody o vystúpení, sa všetkým zainteresovaným osobám, najmä však hospodárskym subjektom pripomínajú právne dôsledky, ktoré je potrebné brať do úvahy, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.

S výhradou prechodného obdobia stanoveného v návrhu dohody o vystúpení sa predpisy EÚ v oblasti kozmetických výrobkov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch („nariadenie 1223/2009), od dátumu vystúpenia na Spojené kráľovstvo už nebudú vzťahovať. To bude mať pre kozmetické výrobky umiestnené na trhu EÚ po dátume vystúpenia tieto dôsledky:

Čítať celý článok...
 
Informácia pre spotrebiteľov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 21 August 2018 11:58

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamenal v roku 2018 zvýšený nárast podaní spotrebiteľov proti internetovým obchodom www.theperfumeshop.world, www.parfumy.website a www.vonnyparfum.club, ktoré v slovenskej verzii ponúkajú napodobeniny parfumov výrobcov známych svetových značiek. V podmienkach predaja uvádzajú, že vyobrazené originálne parfumy na stránke slúžia výlučne pre porovnanie a predajca nie majiteľom ich licencií. Z dostupných informácií a z priložených podkladov od spotrebiteľov vyplýva, že obchody sú zaregistrované v Paname a ich prevádzkovateľom je spoločnosť Global Distribution Solutions, Wells Fargo Tower, 2200 Concord Pike, Wilmington DE 19803, USA. Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že sľubované luxusné parfumy sú v skutočnosti parfumované vody, naplnené v jednoduchých „low cost“ fľaštičkách, zabalené v  papierovom obale bez celofánového prebalu, označené iba číslom vône bez povinných údajov podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Predávajúci síce umožňuje spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy, ale len v deň objednávky, nereaguje na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu a pri vrátení tovaru, nevráti peniaze. Navyše, po realizácii platby za objednaný tovar s predávajúcim nie je možné komunikovať.

Posledná úprava Utorok, 21 August 2018 13:13
Čítať celý článok...
 
Konzervačné látky - často kladené otázky PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 13 Máj 2016 10:54

Čo sú konzervačné látky?

Konzervačné látky sú prísady/látky, ktoré boli osobitne zvolené vďaka svojej schopnosti zabrániť mikróbom, ako sú baktérie alebo plesne, v tom, aby kontaminovali kozmetický výrobok počas skladovania a používania spotrebiteľom. Konzervačné látky sa pridávajú do kozmetických výrobkov a mnohých iných spotrebných tovarov, ako sú potraviny, nápoje alebo farmaceutické výrobky, aby nedošlo k ich znehodnoteniu v dôsledku množenia mikróbov alebo nežiaducich chemických zmien[1].


Prečo sú v kozmetických výrobkoch potrebné konzervačné látky?

Na našej pokožke, vo vzduchu okolo nás, a dokonca aj v potravinách, ktoré konzumujeme, a vo vode, ktorú pijeme, sú prirodzene prítomné baktérie a huby. Kozmetické výrobky obsahujú určité množstvo vody a po otvorení sa v nich v dôsledku vystavenia kyslíku a kolísajúcej teplote môže vytvoriť prostredie priaznivé pre množenie baktérií alebo rast húb, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť, že osoba používajúca daný prípravok dostane infekciu. Takáto mikrobiálna kontaminácia môže výrobky znehodnotiť, rozložiť ich zložky, zhoršiť alebo zničiť zamýšľané vlastnosti výrobku a môže viesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov. Výrobky, ktoré nie sú náležite konzervované, by preto mohli mať kratší čas použiteľnosti a mohli by spotrebiteľov ohroziť.

Čítať celý článok...
 
Funkcia zložiek v kozmetickom výrobku PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 13 Máj 2016 10:20

ABRAZÍVNA LÁTKA - ABRASIVE - Odstraňuje materiály z rozličných častí povrchu tela alebo uľahčuje mechanické čistenie zubov, alebo zvyšuje ich lesk.

ABSORBENT - ABSORBENT - Pohlcuje látky rozpustené vo vode a/alebo v tukoch, alebo jemne rozptýlené látky.

PROTIHRUDKUJÚCA LÁTKA - ANTICAKING - Umožňuje voľný pohyb tuhých častíc, a tým zabraňuje zhlukovaniu práškových kozmetických výrobkov do hrudiek alebo tvrdej hmoty.

ANTIKORÓZNA LÁTKA - ANTICORROSIVE - Zabraňuje korózii obalu.

PROTILUPINOVÁ LÁTKA - ANTIDANDRUFF - Pomáha obmedzovať tvorbu lupín.

PROTIPENIVÁ LÁTKA - ANTIFOAMING - Potláča tvorbu peny počas výroby alebo znižuje penivosť konečných výrobkov.

ANTIMIKROBIÁLNA LÁTKA - ANTIMICROBIAL - Znižuje rast mikroorganizmov na pokožke.

ANTIOXIDANT - ANTIOXIDANT - Spomaľuje reakcie podporované kyslíkom, čím zabraňuje zoxidovaniu a stuchnutiu.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3