Imunologický prehľad v SR 2018

UVZ_Imunita_Infografika1s      UVZ_Imunita_Infografika2sMZ SR/ ÚVZ SR: Stav imunity populácie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 28 Marec 2019 13:23

TSFOTO2Výsledky Imunologického prehľadu sú známe. Ide o prelomový krok, nakoľko kontrola stavu imunity populácie sa realizovala naposledy v roku 2002.  Imunologický prehľad preveroval stav imunity ľudí proti osýpkam, mumpsu a ružienke a vírusovej hepatitíde typu A, B a C. Zrealizovaný bol z poverenia Ministerstva zdravotníctva SR a pod koordináciou Úradu verejného zdravotníctva SR.


Do IP 2018 sa zapojilo 322 praktických lekárov. V laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici boli vyšetrené séra celkovo od 4 218 osôb s rovnomerne zastúpeným pohlavím a miestnou príslušnosťou vo veku od 1-69 rokov.


Výsledky IP 2018 upriamili na potrebu bližšie sa zaoberať riešením problematiky v oblasti vírusovej hepatitídy typu A. Vyšetrené vzorky od účastníkov IP 2018  potvrdili proti VHA nízku zaočkovanosť celým spektrom vekových skupín. „Očkovanie proti VHA patrí v súčasnosti medzi odporúčané očkovanie pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania, a to od roku 2010.

Pracovná skupina pre imunologické prehľady odporúča zvážiť zavedenie odporúčaného očkovania proti VHA pre deti vo veku 2 až 5 rokov, najmä s ohľadom na súčasnú mobilitu a migráciu obyvateľstva, a teda aj na možnosť vyššieho rizika vzniku ochorenia a súčasne vysokej účinnosť používaných očkovacích látok proti VHA,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Posledná úprava Štvrtok, 28 Marec 2019 13:35
Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Ukončili sme laboratórne vyšetrovania vzoriek krvi účastníkov Imunologického prehľadu SR 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 20 December 2018 10:11

medicNárodné referenčné centrum pre morbilli, rubeolu a parotitídu pri Úrade verejného zdravotníctva SR a Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ukončili laboratórne vyšetrovanie vzoriek krvi účastníkov Imunologického prehľadu SR 2018.


V najbližšom období budú výsledky sumarizované, analyzované, štatisticky spracované a vyhodnocované. Závery a odporúčania Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady budú verejnosti známe začiatkom roka 2019. Následne budú o výsledkoch sérologických vyšetrení oboznámení aj účastníci Imunologického prehľadu prostredníctvom svojich praktických lekárov.

Posledná úprava Štvrtok, 20 December 2018 13:02
Čítať celý článok...
 
Imunologický prehľad 2018: Vyšetrujeme odobrané vzorky krvi s cieľom zistiť hladinu protilátok proti vybraným prenosným ochoreniam PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 20 November 2018 13:45

scienceV Národnom referenčnom centre pre morbilli, mumps a rubeolu (NRC pre MMR) pri Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a na Špecializovanom pracovisku pre vírusové hepatitídy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici sa v súčasnosti realizujú vyšetrenia hladiny protilátok proti šiestim prenosným ochoreniam v rámci Imunologického prehľadu (IP) 2018.


Odborníci v laboratóriách zisťujú stav imunity slovenskej populácie proti osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovej hepatitíde A, B a C. Odbery vzoriek krvi v rámci IP 2018 realizovali prostredníctvom všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých od 1. júla 2018  do 12. októbra 2018. V rámci IP 2018 budú vyšetrené séra celkovo od 4218 osôb, detí aj dospelých vo veku od 1 do 69 rokov.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Lekári odobrali v rámci Imunologického prehľadu 2018 už 1 363 vzoriek krvi PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 08 August 2018 12:37

Od začiatku júla 2018 odobrali pediatri a všeobecní lekári pre dospelých v rámci Imunologického prehľadu (IP) 2018 už 1 363 vzoriek krvi. Účastníkov IP si budú vybraní lekári pozývať do svojich ambulancií postupne až do septembra. Do IP 2018 je zapojených 4 218 osôb, odbery krvi vykonáva 338 lekárov v ambulanciách prvého kontaktu. U detí vo veku 1-5 rokov sa odoberá 4,5 ml krvi, u detí 6 ročných a starších a u dospelých sa odoberá 9 ml krvi.


Koordinátorom IP 2018 je Úrad verejného zdravotníctva SR


Koordinátorom IP 2018 hlavný hygienik SR a Úrad verejného zdravotníctva SR. V okresoch zabezpečuje imunologický prehľad 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Po odbere krvi každý všeobecný lekár, ktorý realizoval odber, skontaktuje územne príslušný RÚVZ, ktorý vzorky krvi preberie. Tie sa potom rozdistribuujú za presne stanovených transportných podmienok do Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (vykoná sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusovej hepatitíde A,B, C) a do Národného referenčného centra pre morbilli, mumps a rubeolu ÚVZ SR (vykoná sérologické vyšetrenie na protilátky proti osýpkam, mumpsu a ružienke). Ochrana osobných údajov je zabezpečená.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Začali sme realizovať Imunologický prehľad v SR 2018, ktorým zistíme stav imunity slovenskej populácie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 29 Jún 2018 08:06

laboratory3Stav imunity populácie proti vybraným šiestim prenosným ochoreniam - osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C - ukáže Imunologický prehľad SR 2018. Od 1. júla 2018 začína Úrad verejného zdravotníctva SR s jeho realizáciou. Cieľom prehľadu je zároveň preverenie účinnosti súčasných očkovaní proti týmto ochoreniam. Výsledky Imunologického prehľadu 2018 (IP 2018) budú známe v decembri tohto roka. Hlavným koordinátorom IP 2018 je hlavný hygienik Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Realizáciu IP 2018 zabezpečí všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Výsledky imunologického prehľadu pomôžu prehodnotiť a v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania v Slovenskej republike.


Základným cieľom Imunologického prehľadu je získať informácie do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či je správne nastavený termín očkovania. Laboratórne budú vyšetrené séra od 4218 osôb, zapojí sa spolu 338 lekárov, z toho 123 všeobecných lekárov pre dospelých a 215 všeobecných lekárov pre deti a dorast.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2