Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. , Vám prinášajú v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2020, v ktorom nájdete základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.

Dosiahnutý vek 2 mesiace

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 1. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia – 1. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

Poznámka: Z dôvodu jednoduchšieho použitia Očkovacieho kalendára na rok 2020 v elektronickej forme uvádzame pojem dosiahnutý vek. Napríklad: dosiahnutý vek 4 roky znamená, že dieťa dovŕšilo 4 roky, ale je už v 5. roku života.