Koordinácia aktivít na podporu ľudského biomonitoringu v Európe Tlačiť

Obrazok c.1Je všeobecne známe, že zdravotné ohľady boli za posledných 30 rokov významnou hnacou silou pri tvorbe legislatívneho rámca ochrany životného prostredia. Ľudský biomonitoring (HBM) je významným  nástrojom s veľkým potenciálom na získanie reprezentatívnych údajov o skutočnom vystavení ľudí znečisťujúcim látkam zo životného prostredia a možných účinkoch týchto znečisťujúcich látok na zdravie. Európska únia vyvinula značné úsilie na jeho podporu. Relevantné inštitúcie v jednotlivých členských štátoch úzko spolupracujú, a to s cieľom koordinovať európsky prístup k tejto otázke a vytvoriť potrebnú základňu pre ľudský biomonitoring.

Obrazok c.2Projektmi, ktoré sa túto výzvu snažia vyriešiť sú v súčasnosti COPHES a DEMOCOPHES.  Ich výsledkom by mal byť funkčný rámec, ktorý umožní zber porovnateľných údajov z biomonitoringu v celej Európe. Spoločné pilotné testovanie ľudského biomonitoringu prebehne v členských krajinách v roku 2011 na dvojiciach matka – dieťa, a to v prostredí v závislosti od stupňa urbanizácie (veľké mestá verzus vidiek). Sledovať sa budú základné vybrané látky (metylortuť, kadmium, ftaláty a kotitín). Údaje z biomonotoringu budú prepojené s informáciami o stave životného prostredia a zdravotnom stave obyvateľstva.

Ľudský biomonitoring predstavuje dôležitý nástroj podporujúci tvorbu politiky v oblasti životného prostredia a zdravia. Dovoľuje spoľahlivejšie kvantifikovanie expozície bežnej európskej populácie existujúcim a novo objavujúcim látkam znečisťujúcich prostredie. V každom štáte, ktorý sa uvedených projektov zúčastní bude pripravený vzdelávací program. Zároveň široká komunikačná stratégia bude zameraná nielen na vedeckú komunitu a jednotlivých účastníkov štúdie, ale aj na politických činiteľov, zainteresované osoby, investorov a širokú verejnosť.Riadenie týchto aktivít na národnej úrovni v SR zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.                                                                                                             

Project website: http://www.eu-hbm.info

Ďalšie informácie: Mgr. Milada Eštóková, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.