Informácia - Nízky obsah vitamínov a minerálnych látok vo výživovom doplnku StaRlife MULTISTAR z USA Tlačiť
Štvrtok, 10 Október 2019 09:57

Dňa 24. 9. 2019 bola Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) prostredníctvom systému AAC (systém administratívnej pomoci a spolupráce (Administrative Assistance and Cooperation System)) zaslaná informácia o zisteniach kontrolného orgánu Českej republiky, ktorý laboratórnou analýzou výživového doplnku StaRlife MULTISTAR, 500 ml, DMT: 08/2021, šarže: SL103031802, pôvod: USA, zistil, že skutočný obsah vitamínu A (ako retinol) 43,6 µg/30 ml, vitamínu E  (ako tokoferol) 34,5 mg/30 ml, vitamínu C (ako kyselina askorbová) 175 mg/30 ml, draslíka 55,9 mg/30 ml, horčíka 20,4 mg/30 ml, vápnika 79,9 mg/30 ml nie je v súlade s deklarovanými údajmi na obale pre obsah retinolu 1500 µg/30 ml, tokoferolu 90 mg/30 ml, kyseliny askorbovej 240 mg/30 ml, draslíka 180 mg/30 ml, horčíka 540 mg/30 ml, vápnika 510 mg/30 ml.
 

Uvedené zistenia sú v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. a) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, podľa ktorého informácie o potravinách nesmú uvádzať do omylu, najmä ak ide o vlastnosti potraviny a hlavne jej charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo produkcie.

 

Českému distribútorovi – spoločnosti STARLIFE s.r.o., Palouky 616, 253 01 Hostivice bolo nariadené stiahnutie výrobku z trhu a informovanie zákazníkov o stiahnutí z predaja. Spoločnosť STARLIFE s.r.o. distribuovala predmetný výrobok do viacerých krajín, vrátane SR, kde bol výrobok distribuovaný v množstve 3002 ks výrobku, pričom kontrolné orgány Českej republiky neposkytli ÚVZ SR presné informácie o konkrétnych odberateľoch tohto výrobku v SR. Stiahnuté výrobky sa preoznačujú v súlade s výsledkami analýz.
 

ÚVZ SR v nadväznosti na vyššie uvedené požiadal ČR o poskytnutie kompletných distribučných zoznamov. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že spotrebitelia, ktorí si zakúpili predmetný výživový doplnok, majú právo ho - z dôvodu porušenia čestných informačných postupov - vrátiť späť dodávateľovi.     

 

starlife_multistar_foto1

starlife_multistar_foto2

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky