Informácia o výskyte nebezpečného výrobku – Migrácia formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny Tlačiť
Streda, 24 Júl 2019 13:40

doska_foto1Dňa 23.07.2019 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Nemecka z dôvodu migrácie formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny.
 

-     Názov a označenie výrobku: Drevená miska, obchodná značka: TEDi, názov výrobku na obale „Schale“, EAN kód: 97100001001000000075, dovozca: TEDi GmbH & Co. KG, 44309 Dortmund, Brackeler Hellweg 301, vyrobené v Číne.

 

doska_foto1

doska_foto2

Obrázok č. 1: Fotografia originálneho výrobku – Drevená miska

 

V predmetnom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia formaldehydu a melamínu, čo je v rozpore s článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS, podľa ktorého musia byť tieto materiály a predmety vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.

Na základe predložených informácií bol výrobok distribuovaný a určený na predaj aj na území Slovenskej republiky – do filiálok spoločnosti TEDi.

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.

V nadväznosti na uvedené a na skutočnosť, že predmetný výrobok sa môže nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.
 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky