ÚVZ SR: Vysvetľujeme, čo znamenajú symboly a značky na plastových obaloch a výrobkoch Tlačiť
Streda, 14 November 2018 14:53

Letak_Znacky_PlastyRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade – Národné referenčné centrum (NRC) a Laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami pripravili pre verejnosť informačný materiál, ktorý uľahčuje orientáciu vo svete značiek a symbolov uvádzaných na plastových obaloch (fólie,  PET fľaše, misky, tácky) a plastových výrobkoch (dózy na potraviny, poháre, misky, kuchynské pomôcky – naberačky, obracačky).


Poznať značky a symboly uvedené na takýchto druhoch výrobkov je pre spotrebiteľa dôležité. Informujú napríklad o tom, ktoré plastové obaly a výrobky sú určené na ohrev alebo umývanie v umývačke riadu, možno tiež cez ne vyčítať, pri akých teplotách mrazu sa môžu skladovať, určujú i stanovený rozsah teplôt, pri ktorých je použitie takýchto výrobkov bezpečné. Symboly a značky informujú spotrebiteľa aj o materiálovom zložení daného plastového obalu či výrobku.

!

K podrobným informáciám vrátane používaných i neoficiálnych symbolov a značiek sa dostanete kliknutím na obrázok v texte alebo kliknutím na nasledujúci link s možnosťou stiahnutia súboru:


http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_Znacky_Plasty.pdf


Ako majú byť symboly a značky uvedené


Symboly a značky musia byť uvedené výrazne a v slovenskom jazyku, je dôležité, aby boli zreteľne čitateľné.


Kde symboly a značky hľadať

-     priamo na obalových materiáloch alebo na plastových výrobkoch

-     na etikete pripevnenej k obalovým materiálom alebo k plastovým výrobkom

-     na oznámení v bezprostrednej blízkosti obalových materiálov alebo plastových výrobkov, ktoré je pre kupujúceho zreteľne viditeľné


Čo musia spĺňať plastové obaly a výrobky pri umiestňovaní na trh

-     musia byť vyrábané v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli:

  • ohroziť zdravie ľudí

  • spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín

  • spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností


Výrobca alebo dovozca je povinný uvádzať konkrétne pokyny, ktoré sa majú dodržiavať pri bezpečnom a vhodnom používaní výrobkov určených na styk s potravinami. Pre správne použitie a minimalizovanie ohrozenia zdravia ľudí je potrebné, aby spotrebitelia dodržiavali pokyny uvedené formou značiek a symbolov. Pokyny k správnemu a bezpečnému použitiu môžu byť uvedené aj slovne (napr. nepoužívať v mikrovlnnej rúre, nepoužívať v umývačke riadu atď.).


Aká je činnosť  NRC a Laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami


Laboratórne vyšetruje a hodnotí bezpečnosť materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a pitnou vodou a usmerňuje úradné kontroly pre túto oblasť v rámci všetkých RÚVZ v SR. Toto pracovisko umiestnené v RÚVZ so sídlom v Poprade poskytuje v problematike materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a pitnou vodou aj konzultácie týkajúce sa legislatívnych požiadaviek, úpravy technologického procesu, využitia nových látok pri výrobe či vývoji nových typov obalových materiálov.


NRC a Laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, minulý rok na základe požiadaviek, laboratórne vyšetrilo a hodnotilo bezpečnosť 1607 vzoriek, pričom vykonalo viac ako 20.000 analýz. V rámci úradných kontrol laboratórne vyšetrilo a odborne posúdilo 134 výrobkov, z toho dva označilo za nebezpečné s tým, že boli prijaté opatrenia na trhu. Vlani vykonalo 131 odborných konzultácií pre fyzické a právnické osoby a odborných pracovníkov RÚVZ v SR.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, NRC a Laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami; www.ruvzpp.sk


Referát komunikačný ÚVZ SR