Doplňujúca informácia o nevyhovujúcom výrobku Nestlé - nemliečna kaša osemzrnná Tlačiť
Utorok, 26 Apríl 2016 14:44

foto1sDňa 25. 4. 2016 o 20,16 hod. bola Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaslaná informácia od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza o sťahovaní výrobku Nestlé nemliečna kaša osemzrnná s dátumom minimálnej trvanlivosti 09/2016, šarža č. 50770291, výrobca: Nestle Espana S.A., La Penilla de Canyon, Cantabria, Španielsko, z trhu v Slovenskej republike odo dňa 25. 4. 2016, z dôvodu zistených prekročených prípustných limitov atropínu (1,9 mikrogramu na kilogram) a skopolamínu (1,4 mikrogramu na kilogram), na základe vykonaných laboratórnych skúšok v akreditovanom laboratóriu Neotron v Taliansku.

 

Podľa zistení spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. bolo v Slovenskej republike distribuovaných 750 kartónov, t. j. 6 750  kusov tejto šarže výrobku, pričom Nestlé Slovensko s.r.o. poskytla Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky distribučný zoznam.
 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vykonali ku dňu 25. 4. 2016 viac ako 650 kontrol v obchodných reťazcoch a v lekárňach za účelom zabezpečenia/overenia stiahnutia z trhu v SR výrobku – Nestlé – nemliečna kaša osemzrnná, 250 g, od ukončeného 6. mesiaca, výrobné číslo: L53030291, dátum minimálnej trvanlivosti: 04/2017, výrobca: Nestle Espana S.A., La Penilla de Canyon, Cantabria, Španielsko.
 

V kontrolách budú regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike pokračovať aj naďalej so zameraním sa na ďalšiu nevyhovujúcu šaržu výrobku Nestlé – nemliečna kaša osemzrnná.
 

Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.
 


foto1