Nebezpečný kozmetický výrobok 19.1.2017 Tlačiť
Pondelok, 23 Január 2017 12:05

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Lotyšsku a vo Francúzsku.


Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. 15/17

názov:  Pure herbal tooth powder  - zubný prášok

značka: VICCO

výrobná dávka/typ: N41203721, čiarový kód: 8901288021003

krajina pôvodu: India

zodpovedná osoba (výrobca): Vicco Laboratories Pvt Ltd. Mumbai 400 012, Bombay, India

popis: 100 g, žltá plastová nádoba, viď obrázok

15_foto1

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov (4,2 x 105 KTJ/ 0,5 g), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v zmysle neskorších predpisov.2. hlásenie č. 51/17

názov:  Original Formula – anti-dandruff hair and scalp conditioner  - kondicionér na vlasy proti lupinám

značka: Sulfur 8

výrobná dávka/typ: Reorder#4321-1 L4321, lot: 13TJ 14280, čiarový kód: 7561043210 7

krajina pôvodu: USA

zodpovedná osoba: neznáma

popis: 205 g, plastová nádoba so žltým uzáverom, viď obrázok

51_foto1

Vo vyššie uvedom výrobku na vlasy bola zistená prítomnosť látky  Triclosan, čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 25) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka nie je povolená do daného typu výrobkov.Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).
 

S pozdravom


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky