Nebezpečné kozmetické výrobky 7.9.2016 Tlačiť
Utorok, 13 September 2016 09:32

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Fínsku, Nemecku a v Rakúsku.

 

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1063/16

názov:  Baby wipes, fresh scented – vlhčené utierky

značka: Baby tender

výrobná dávka/typ: OUU-0270, čiarový kód: 6419773807244

krajina pôvodu: Čína

výrobca: neuvedený

popis: 80 ks, ružový plastový obal, viď obrázok

1063_foto1

V zozname zložiek je uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov.2. hlásenie č. 1065/16

názov:  Medicated Fade Cream with Sunscreen – výrobok na bielenie pokožky

značka: Clear Essence

výrobná dávka/typ: 160105-1

krajina pôvodu: USA

výrobca: Bluefield Association, Inc., CA 91764, Ontario, United States

popis: 113,5 g (4 oz), plastový téglik, viď obrázky

1065_foto1

Výrobok obsahuje hydrochinón (1,95 +/- 0,02%).3. hlásenie č. 1077/16

názov:  Clear N Smooth / Skin Lightening Cream – výrobok na bielenie pokožky

značka: neuvedené

výrobná dávka/typ: 021214 / 7 40939 00003 9

krajina pôvodu: USA

výrobca: neznámy

popis: 113,5 g (4 oz), biely plastový téglik, viď obrázky

1077_foto1

Výrobok obsahuje hydrochinón (2,08 +/- 0,12%).


Vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádza látka hydrochinón, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) a prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Hydrochinón je látka , ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.4. hlásenie č. 1074/16

názov:  Jade Rower Hochwertige Natur-Kosmetik - balzam

značka: Jade

výrobná dávka/typ: čiarový kód: 6 912750 010011

krajina pôvodu: Čína

výrobca: Xinhua Egm International Limited, 299 Wulumuqi nan road, Shanghai 20003, People's Republic of China

popis: 19,4 g, viď obrázok

1074_foto1

Výrobok nie je bezpečný v zmysle čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok nie je v súlade s čl. 19 ods. 1 písm. g) – prítomnosť vonných a aromatických zložiek  musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí  0,001 % v nezmývateľných výrobkoch, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

 Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u hypersenzitívnych osôb.5. hlásenie č. 1075/16

názov:  Ep-Derm Creme a Ep-Derm Liquid – krém a roztok

značka: Derma Innovo

výrobná dávka/typ: MHD Jan 2018

krajina pôvodu: Čína

výrobca: Guizhou Anping National Pharmacy Co., Ltd, People's Republic of China

popis: 15 ml krém v bielej fľaške s pumpičkou a 20 ml roztok vo fľaške s pumpičkou, viď obrázky

1075_foto1

1075_foto2

Uvedené výrobky nie sú bezpečné v zmysle čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Vo výrobkoch sa nachádza látka - glucocorticoid betamethasone dipropionate. Látka je zakázaná pre použitie v kozmetických výrobkoch.  Ďalej sa vo výrobku nachádza látka triclosan, ktorá nie je povolená do daného typu kozmetických výrobkov. V kréme bola tiež identifikovaná látka - ketoconazole. Použitie tejto látky je v kozmetických výrobkoch zakázané v zmysle čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.6. hlásenie č. 1084/16

názov:  Gray Wash Dark – farba na tetovanie

značka: Intenze™

výrobná dávka/typ: ARTICLE: ST1056GWD, REF: 7C05615C30100854, LOT SS205, Batch: BK 120IMX40

krajina pôvodu: USA

výrobca: US Distributed by Intenze Products. Inc, 215 Rt 17 S, Rochelle Park, NJ 07662, United States

popis: 29 ml, čierna plastová fľaška s aplikátorom, viď obrázky

1084_foto1

1084_foto2

Výrobok obsahuje polycyklický aromatický uhľovodík – benzo(a)pyrene (0,1 mg. kg-1) a prekročenú povolenú koncentráciu polycyklických aromatických uhľovodíkov. Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).

 

S pozdravom

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA

hlavný hygienik Slovenskej republiky