Nebezpečný kozmetický výrobok 8.7.2016 Tlačiť
Piatok, 08 Júl 2016 10:33

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Holandsku.



Ide o nasledujúci výrobok:


1. hlásenie č. 832/16

názov: Body Wash (Soap-free cleansing formula) – výrobok na umývanie

značka: DiaClin

výrobná dávka/typ: Batch: 14H271, Expiry Date 08-2017, EAN: 8714207351538

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Girasol Breda The Netherlands, Delftechpark 55, 2628 XJ Delft, The Netherlands

popis: 30 ml, biela nádoba s pumpičkou, viď obrázok

 

0832_foto

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov a prítomnosť patogénneho organizmu Klebsiella pneumoniae, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.



Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).

 

S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky