Odborný seminár HIA 11. november 2009 Tlačiť

Cvičenie - Hlukové mapy (pdf)

Dietzová, Labancová - Spaľovne komunálneho odpadu Kosit a.s. Košice (pps)

Drastichová - Výstavba štadióna (pps)

Kapasný - Posúdenie rekonštrukcie drevárskeho závodu (pps)

Koppová - Hodnotenie dopadov na zdravie (pps)

Podklady k cvičeniu - Hlukové mapy (pdf)