Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §44 ods.2 zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Pipety, plastové výrobky, skúmavky... Tlačiť
Štvrtok, 12 Jún 2014 08:27

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa  §44 ods.2 zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  - Pipety, plastové výrobky, skúmavky... (pdf)