10 základných faktov o HIV/AIDS Tlačiť

HIVDňa 1. 12. 2012 si v Slovenskej republike aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie. Symbolom Svetového dňa boja proti HIV/AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je "Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths", čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS.

 

HIV/AIDS je celosvetovým a zároveň celospoločenským problémom. V súvislosti s nadchádzajúcim svetovým dňom boja proti HIV/AIDS Svetová zdravotnícka organizácia uverejnila na svojej webovej stránke 10 základných faktov o HIV/AIDS:

 

FAKT 1

HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie) napáda bunky imunitného systému, pritom ničí a poškodzuje ich funkcie. Infekcia týmto vírusom vedie k postupnej likvidácii imunitného systému. AIDS (syndróm získanej imunodeficiencie) je pokročilým štádiom HIV infekcie, pri ktorom dochádza k rozvoju klinických príznakov ochorenia. S AIDS sa spája prítomnosť viacerých oportúnnych infekcií a niektorých typov rakoviny.

 
FAKT 2

HIV sa môže prenášať prostredníctvom nechráneného pohlavného styku (vaginálneho alebo orálneho), orálnym sexom s infikovanou osobou, transfúziou kontaminovanej krvi alebo zdieľaním kontaminovaných ihiel, striekačiek alebo inými ostrými nástrojmi. K prenosu nákazy môže takisto dôjsť medzi matkou a jej dieťaťom v priebehu tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia.

FAKT 3

Vo svete žije s HIV/AIDS viac ako 33 miliónov ľudí. Veľká väčšina z nich žije v krajinách s nízkym a stredným prímom. Asi 2,7 milióna ľudí bolo novoinfikovaných vírusom v roku 2010.

 

FAKT 4

HIV/AIDS je jedným z popredných smrteľných infekčných ochorení. Odhaduje sa, že táto infekcia si už vyžiadala viac ako 30 miliónov ľudských životov. Približne 2 milióny ľudí zomierajú každoročne.

 

FAKT 5

Kombinovaná antiretrovírusová terapia (ART) zabraňuje množeniu vírusu HIV v tele. Ak je reprodukcia vírusu HIV zastavená, potom sú bunky imunitného systému schopné žiť dlhšie. Infikovanému to tak poskytuje  ochranu pred ďalšími infekciami.

 

FAKT 6

V krajinách s nízkym a stredným prímom mali v roku 2008 k antiretrovírusovej terapii prístup len približne 4 milióny HIV pozitívnych ľudí.  V porovnaní s rokom 2007 je to nárast o 36 % a zároveň desaťnásobný nárast za posledných päť rokov. Napriek tomuto nárastu je to stále nízke číslo (k antiretrovírusovej terapii malo vo svete v roku 2010 prístup len 47 % z celkového odhadovaného počtu 14,2 milióna osôb, ktoré túto terapiu potrebujú).

 

FAKT 7

Podľa údajov za rok 2009 žije vo svete viac ako 2,5 milióny detí s HIV/AIDS. Väčšina detí žije v Subsaharskej Afrike a boli nakazené od ich HIV - pozitívnych matiek počas tehotenstva, pri pôrode alebo dojčení. Odhaduje sa, že 1 100 detí sa novo infikuje vírusom HIV každý deň. Zvyšuje sa aj počet detí, ktoré majú prístup k antiretrovírusovej terapii (v roku 2005 to bolo 75 000 detí, v roku 2010 už 456 000).

 

FAKT 8

Prenosu vírusu HIV z matky na dieťa je možné takmer úplne zabrániť. Táto intervencia je mimoriadne dôležitá hlavne v krajinách s nízkym a stredným prímom, v ktorých je tento mechanizmus prenosu jedným z dominantných. Aj v tomto smere bol už dosiahnutý pokrok. V roku 2010 už dostalo antiretrovírusovú terapiu, s cieľom zabrániť prenosu vírusu HIV z matky na dieťa 48 % HIV pozitívnych tehotných žien oproti roku 2004, v ktorom to bolo len 10 %.

 

FAKT 9

V roku 2010 bolo viac ako 350 000 úmrtí na tuberkulózu zaznamenaných u HIV pozitívnych osôb. To je takmer štvrtina z odhadovaných 2 miliónov úmrtí na HIV v tomto roku. Väčšina ľudí, ktorí žijú s HIV a majú zároveň tuberkulózu žije v Subsaharskej Afrike (asi 82 % prípadov z celého sveta).

 

FAKT 10

Niektoré kľúčové spôsoby, ako zabrániť prenosu vírusu HIV:

  • zdravé a bezpečné sexuálne správanie (používanie prezervatívov),

  • testovanie a liečba sexuálne prenosných ochorení, vrátane HIV,

  • vyhnúť sa  injekčnej aplikácii drog, v prípade aplikácie vždy použiť nové jednorazové ihly a striekačky,

  • zabezpečiť, aby krv alebo krvné deriváty boli pred použitím testované na HIV.Vypracoval: PhDr. Alexandra Žampachová, Odbor epidemiológie ÚVZ SR


HIV Operational Plan 2012 – 2013 (pdf)

Global health sector strategy on HIV/AIDS 2011-2015 (pdf)

A new health sector agenda for HIV/AIDS (pdf)