ÚVZ SR: Deň otvorených dverí v ochrane zdravia pri práci Tlačiť
Utorok, 17 Október 2017 08:19

Pre odborníkov i pre laickú verejnosť pripravuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR


dňa  25. októbra 2017 (streda), v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.


miesto: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, Bratislava


Odborní pracovníci odboru preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR Vám radi poradia a zodpovedia Vaše otázky týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, napríklad:  

-          aké sú povinnosti zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci a formy zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby,

-          zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce v kategórii 1 a 2,

-          hodnotenie zdravotného rizika pri práci,

-          vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,

-          problematika rizikových prác,

-          práca so zobrazovacími jednotkami,

-          konzultácie k právnym predpisom v oblasti ochrany zdravia pri práci z hľadiska expozície faktorom práce a pracovného prostredia,

-          problematika odstraňovania materiálov s obsahom azbestu zo stavieb.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky