Uľaví sa alergikom? Vo vzduchu je všemožný peľ a spóry húb Tlačiť
Peľová situácia
Streda, 19 Júl 2017 13:02

V súvislosti s prognózou počasia na najbližšie obdobie odborníci nepredpokladajú veľmi vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší. Naproti tomu spóry húb (plesní)  budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hladiny. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa bude vyskytovať v ovzduší až do jesene, no jeho koncentrácia bude postupne klesať a v ovzduší už bude len v nízkych a veľmi nízkych denných koncentráciách. Niektoré monitorovacie stanice, hlavne  pri ÚVZ SR v Bratislave zachytila prvý peľ paliny, preto môžeme očakávať jeho pribúdanie aj na ostatnom území Slovenska.   „V poslednej júlovej dekáde môžeme počítať aj s prvým peľom ďalšej inváznej rastliny -ambrózie, ktorej peľová sezóna zvyčajne kulminuje na prelome augusta a septembra. Palina a ambrózia budú pre najbližšie obdobie najsilnejšími alergénmi. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný  najmä chladom a zrážkovou činnosťou. V ovzduší okrem peľu bude aj hojne spór húb – predovšetkým rodov Cladospórium a Alternária, ale  aj rodov Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.


Dodala, že v uplynulých dňoch na celom území Slovenska naďalej dominoval  peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy  a najvýznamnejšieho alergénu tohto obdobia - peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých monitorovacie stanice zachytili väčšinou v nízkych koncentráciách, na strednom  Slovensku ojedinele dosiahli aj stredné hodnoty. Vplyvom chladných nocí  a lokálnej  zrážkovej činnosti nedošlo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  k výraznejšiemu nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší v uplynulom týždni  boli  namerané v uplynulých dňoch opäť    v Banskej Bystrici  –  320 peľových zŕn  a v Bratislave 187 peľových zŕn  v metri kubickom vzduchu  , pričom najväčší podiel mal  peľ pŕhľavovitých rastlín .  V ovzduší sa ešte vyskytuje peľ štiavu, skorocelu, mrlíkov, mrkvovitých rastlín, lipy a astrovitých rastlín.


Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ  B.Bystrica