Tlačivá Tlačiť
Odborná spôsobilosť

Čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe – VZOR (pdf)


Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti
(pdf)


Vyplnenú záväznú prihlášku treba poslať ako vyplnený PDF formulár, alebo .XLS (nie sken dokumentu, ani vo formátoch: JPG, DOC, XLSX, a pod.) na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

V jednej e-mailovej správe posielajte LEN jednu záväznú prihlášku.


Čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe – VZOR a  Žiadosť o opakovanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) až g) zákona č. 355/2007 Z.z. je vo formáte .PDF.

Vyplnenú žiadosť o opravnú skúšku treba poslať ako vyplnený PDF formulár na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .Ostatnú dokumentáciu uvedenú v prílohe k prihláške (čestné vyhlásenie, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní – maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom, potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, kópiu živnostenského listu,...) je potrebné naskenovať a priložiť k prihláške do prílohy (nie vo formáte .XLS, .XLSX, .DOC a DOCX) alebo zaslať poštou na adresu:

 

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

 

 


Platenie správnych poplatkov TU.


Podpis žiadateľa na prihláške a čestnom vyhlásení bude doplnený v deň konania skúšky na ÚVZ SR.


Na uvedenú e-mailovú adresu je možné zasielať aj žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti.


V prípade, že uvedené doklady nebudú do 30 dní doručené na ÚVZ SR, nebudete pozvaný na skúšku odbornej spôsobilosti a Vaša žiadosť bude považovaná za bezpredmetnú.


Formuláre prihlášok sú priebežne aktualizované. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu. Dátum poslednej aktualizácie: 12.1.2015


Za pochopenie ďakujeme

 

Posledná úprava Piatok, 13 Apríl 2018 08:12