Rozsah požadovaných vedomostí na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti Tlačiť
Odborná spôsobilosť

Rozsah požadovaných vedomostí na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)