ÚVZ SR: Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR sa podieľajú na analýzach nebezpečných zásielok a vzoriek ako je napríklad aj analýza prítomnosti pôvodcu antraxu Tlačiť
Streda, 13 December 2017 12:14

antrax2Laboratórium so stupňom biologickej bezpečnosti pre biofaktory 3 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečuje preberanie, spracovávanie vzoriek z podozrivých rizikových zásielok a materiálov z vonkajšieho prostredia na diagnostiku vybratých nákaz so stupňom ochrany pre biofaktor 3.

Vykonávame skríningové laboratórne vyšetrenie možnej prítomnosti spór Bacillus anthracis, kultivačné vyšetrenie na základných, selektívnych a diagnostických médiách, biochemickú typizáciu vykultivovaných izolovaných kmeňov a detekciu prítomnosti génov pre tvorbu toxínov Bacillus anthracis. Spracovávanie podozrivých rizikových zásielok realizujeme v rámci nepretržitej 24h prevádzky laboratória.

V laboratórnom diagnostickom procese spolupracujeme, komunikujeme a konzultujeme s Informačným centrom pre biozbrane Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.
 

V roku 2017 bolo do Laboratória so stupňom biologickej bezpečnosti pre biofaktory 3 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijatých spolu 15 vzoriek  materiálu s podozrením na prítomnosť Bacillus anthracis.

Spolu bolo realizovaných 193 špeciálnych analýz na zistenie prítomnosti nebezpečného biologického agens. Analýzy boli vykonané metódou bakteriologickej kultivácie a immunochromatografie.

Prítomnosť spór Bacillus anthracis nebola vo vyšetrených materiáloch potvrdená, všetky vyšetrenia boli vyhodnotené ako negatívne.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky