Ochorenie MERS Tlačiť
Utorok, 16 Jún 2015 13:05

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) je vírusové respiračné ochorenie spôsobené vírusom MERS-CoV (koronavírus).  Zdroj nákazy ako aj spôsob prenosu na človeka je stále v štádiu skúmania. Doterajšie vedecké analýzy však naznačujú, že zdrojom nákazy sú jednohrbé ťavy. Preto hovoríme o zoonóze - ochorení prenášané primárne zo zvierat na človeka. Prvé prípady, u ktorých sa zaznamenal prenos z človeka na človeka boli v Saudskej Arábii v roku 2012. Tu sa vyskytli aj lokálne epidémie. Sporadické ochorenia boli hlásené tiež v Európe a to prevažne u ľudí s pozitívnou cestovateľskou anamnézou do krajín Blízkeho Východu. Prvá a zatiaľ posledná väčšia epidémia MERS-CoV mimo Arabského poloostrova momentálne prebieha v Južnej Kórei. Prvý prípad ochorenia tu bol hlásený u človeka s pozitívnou cestovateľskou anamnézou na Blízky Východ.


MERS je respiračné ochorenie, ktoré sa u väčšiny chorých začína typicky horúčkou a kašľom. Prítomné môžu byť bolesti hrdla, triaška, bolesti svalov a kĺbov a sťažené dýchanie. V niektorých prípadoch boli zaznamenané hnačky. U ľudí s iným pridruženým ochorením a oslabeným imunitným systémom (diabetes, renálne ochorenie, chronické ochorenie pľúc atď.) môže ochorenie prejsť do ťažkej pneumónie, pri ktorej je nevyhnutné zabezpečiť ventiláciu pľúc a funkciu ďalších orgánov. V niektorých prípadoch sa zaznamenalo zlyhanie obličiek. Tým, že ochorenie začína rovnakými klinickými príznakmi ako u iných respiračných ochorení, je pri diagnostike veľmi dôležitá informácia o cestovateľskej anamnéze chorej osoby.


Najviac prípadov ochorenia MERS sa vyskytuje v krajinách Blízkeho Východu – Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty, Katar, Jordánsko, Omán, Kuvajt, Egypt, Jemen, Libanon a Irán. V tejto oblasti bolo k 10. júnu 2015 zaznamenaných 1 155 prípadov, z ktorých 479 ochoreniu podľahlo. V Európe bolo hlásených 15 prípadov a to v Turecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Grécku a Holandsku. Sedem chorých ľudí v Európe na ochorenie zomrelo. Najviac ochorení mimo Arabského poloostrova sa zaznamenáva v Južnej Kórei. Od mája 2015 k 16. 6. 2015 tu bolo doteraz zaznamenaných 153 potvrdených prípadov a z nich 19 úmrtí. Sporadické prípady v Ázii boli hlásené aj v Číne, Malajzii a na Filipínach.


Na Slovensku sme v mesiaci jún (13. 6. 2015) zaznamenali prvé podozrenie na vírusové ochorenie MERS u 39-ročného cudzinca z Južnej Kórey. Keďže bol ubytovaný v hoteli v Žiline, bol zabezpečený jeho transport zo Žiliny na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice v BA s príznakmi ochorenia MERS. U tohto pacienta boli odobraté vzorky, ktoré boli odoslané do laboratória v Prahe. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline vykonávali v spolupráci s políciou všetky potrebné kroky v súlade s protiepidemickými opatreniami.  Výsledky laboratórneho vyšetrenia boli negatívne, vírusové ochorenie nebolo potvrdené. Regionálny hygienik v Žiline zrušil prijaté opatrenia pre daný hotel. Na základe negatívnych výsledkov, pacient bol presunutý z podtlakovej jednotky SARS na samostatnú izbu Kliniky infektológie a geografickej medicíny, po dobu ešte niekoľkých dní.


Podľa vedeckých štúdií nemá vírus MERS-CoV vysoký pandemický potenciál. Komplikované prípady a úmrtia boli väčšinou zaznamenané u ľudí s oslabeným imunitným systémom. Šírenie ochorenia je podľa doterajších zistení obmedzené na osoby v úzkom kontakte s chorým alebo na zdravotnícke zariadenia. Doteraz nebolo zaznamenané šírenie v komunite. Prenos ochorenia najmä v zdravotníckych zariadeniach bol pozorovaný aj v Saudskej Arábii aj v Južnej Kórei. Napriek tomu je dôležité dodržiavať štandardné hygienické opatrenia. Odporúča sa časté a dôkladné umývanie rúk a vyhýbanie sa kontaktu a dotyku s chorými osobami. 

 

Zdroje:

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/

http://www.cdc.gov/features/novelcoronavirus/

 

V Bratislave, dňa 16. júna 2015

Odbor epidemiológie