Stanovenie metanolu v alkohole – pohotovostné služby Tlačiť
Streda, 19 September 2012 10:54

V súvislosti so zriadením pohotovostných služieb na stanovenie metanolu v alkohole, Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil pohotovostné služby konkrétnych regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR, kde môže verejnosť priniesť vzorku liehoviny na laboratórne vyšetrenie na obsah metanolu v alkohole. Pohotovostné čísla, ktoré boli publikované, sú určené iba na príjem vzoriek po pracovnej dobe počas týždňa a v nevyhnutnom prípade  počas víkendu a nie na poskytovanie odborných stanovísk. Na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR sú dostupné informácie k danej problematike.


 

Z toho dôvodu, prosíme verejnosť používať tieto telefónne linky iba na nahlasovanie príjmu vzoriek po pracovnej dobe počas týždňa a v nevyhnutnom prípade  počas víkendu.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci