Vyhlásenie ÚVZ SR v súvislosti s ochoreniami na Ukrajine 31.10.2009 Tlačiť
Tlačové správy
Sobota, 31 Október 2009 13:41
Úrad verejného zdravotníctva SR oznamuje, že zatiaľ nebol v Slovenskej republike zaznamenaný zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ivan Rovný podrobne monitoruje epidemiologickú situáciu v okresoch Michalovce a Sobrance. Je v kontakte s orgánmi verejného zdravotníctva ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ministerstvom vnútra, tiež s českým hlavným hygienikom a orgánmi verejného zdravotníctva v Poľskej republike, s ktorými koordinuje prípadné protiepidemické opatrenia.

Prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí SR bolo požiadané veľvyslanectvo SR v Kyjeve o oficiálnu správu o aký druh chrípky sa na Ukrajine jedná.