ÚVZ SR: Školáci sa chcú hýbať! Tlačiť
Tlačové správy
Pondelok, 27 November 2017 12:47

IMG_1478Telesná výchova patrí k obľúbeným predmetom, deti sa radi hýbu. Mnohé športujú pravidelne aj okrem povinného telocviku v škole. Z dotazníkov detí sme sa dozvedeli, že prevažná väčšina detí rada športuje, obľubuje predmet telesná výchova a častokrát deťom pri radosti z pohybu ani neprekáža, že nemajú v škole úplne ideálne technické podmienky telocvične.


Ukázal to prieskum Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky realizovaný prostredníctvom všetkých regionálnych úradov na základných a stredných školách.  


Výsledky prieskumu tak nepotvrdili všeobecnú mienku o tom, že dnešní školáci sú leniví a namiesto športovania sedia radšej od rána do večera pri počítačoch a tabletoch. ,,Pravidelný pohyb výrazne ovplyvňuje zdravie človeka a v posledných rokoch mnohé vedecké výskumy, projekty a aj diskusie odborníkov upozorňujú na nedostatok pohybu ako výrazný rizikový faktor.  Podieľa sa na vzniku chronicky neprenosných ochorení  ako obezita, srdcovo-cievne, nádorové, metabolické ochorenia, ale tiež ochorenia pohybového aparátu,“ vraví doc.  MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.Čo si myslia školáci

Dotazník vyplnilo spolu  807 žiakov – 365 chlapcov a 442 dievčat (žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci) z 36 škôl. Ich priemerný vek bol 13,84 roka.


Otázky:

1. Je telesná výchova tvoj obľúbený predmet?

2. Pokladáš telesnú výchovu za  významný predmet?

3. Je telesná výchova náročný predmet?

4. Vybral by si si telesnú výchovu ako voliteľný predmet?

5. Mávaš na hodinách telesnej výchovy stres?

6. Cvičíš pravidelne na hodinách telesnej výchovy?

7. Aký je najčastejší dôvod necvičenia?

8. Športuješ pravidelne v inom športovom zariadení?

9. Využívaš priestory telocvične a vonkajšie ihriská na mimoškolské aktivity?

10. Máš možnosť v rámci prestávok využiť voľný čas na šport?

11. Považuješ materiálne vybavenie telocvične za vyhovujúce?

12. Považuješ priestorové podmienky telocvične za vyhovujúce?

13. Si spokojný s hygienou šatní a WC v rámci telocvične?

14. Máš dostatočný čas na osobnú hygienu po telesnej výchove?Hodiny telocviku ich nestresujú


Ak by si telesnú výchovu mohli vybrať ako voliteľný predmet, urobilo by tak takmer 75% chlapcov a vyše 65% dievčat. Ešte viac, 85% chlapcov a 92% opýtaných dievčat ho dokonca označilo za predmet, na ktorom nepociťujú stres, napätie, nervozitu a cítia sa na ňom dobre.  Školáci sú väčšinou spokojní aj s vybavením telocviční v školách, či už ide o samotné priestory, vetranie, osvetlenie, či tepelno-vlhkostnú klímu. Napriek nedostatkom, akými boli v niektorých školách napríklad opotrebované alebo nefunkčné zariadenia na osobnú hygienu, bolo takmer 75% chlapcov a 68% dievčat s hygienickým podmienkami v šatniach a na toaletách v telocvičniach spokojných.


,,Pozitívny je fakt, že telesnú výchovu pokladá za obľúbený predmet takmer 68% chlapcov a vyše 40% dievčat. Za neobľúbený ho označilo iba minimum chlapcov, niečo vyše 2% a 6,5% dievčat. Rovnako dobrou správou je, že iba malé percento – 1,37% chlapcov a 1,36% dievčat na telesnej výchove nikdy necvičí, kým 84% chlapcov a 67% dievčat cvičí na hodinách pravidelne,“ hovorí doc. MUDr. Jana Hamade. Najčastejšou príčinou necvičenia bývajú zdravotné problémy, indikácie pre oslobodenie žiaka od telesnej výchovy sú ochorenia kolena, chrbtice, vrodené srdcovo-cievne, ale i dýchacie a neurologické ochorenia a úrazy.Najdôležitejšia je chuť a návyky detí hýbať sa


,,Fyzická aktivita je dôležitý fenomén a má obrovský podiel na formovaní človeka ako takého. Rodičia by mali začať povzbudzovať svoje deti k fyzickej aktivite už od troch - štyroch rokov. Dôležitú úlohu samozrejme zohráva škola. Cieľom telesnej výchovy by však nemal byť iba športový výkon, ale aj to, aby deti športovali s chuťou, z vnútorného presvedčenia a najmä, aby sa pre ne stal pravidelný pohyb životnou filozofiou. Dôležitým pozitívom je aj skutočnosť, že šport naučí deti nielen vyhrávať ale aj  vyrovnať sa s prehrou,“  dodáva doktorka  Jana Hamade. Pripomína, že pre deti sú rodičia vzorom vo všetkom. Ak sa pravidelne hýbu prípadne športujú rodičia, je pre deti prirodzené, že budú k športu inklinovať aj ony. „Je dobré vyskúšať viacero druhov športu, nenútiť dieťa hneď odmala robiť taký, ktorý mu nesedí. Navyše, fyzická aktivita prináša pozitíva aj v dospelosti. Účinky pravidelného pohybu a cvičenia v detstve a mladosti si telo pamätá po celý život. Je dokázané, že človek, ktorý sa v detstve venoval nejakému športu, získa dobrú kondíciu oveľa rýchlejšie aj vo vyššom veku, hoci v dospelosti dlho necvičil.“Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky