ÚVZ SR: Nové pravidlá k podávaniu tatárskych biftekov Tlačiť
Tlačové správy
Pondelok, 13 Marec 2017 14:07

Pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku v reštauráciách upravuje novela vyhlášky MZ č. 533/2007 Z. z.. V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Do platnosti by mala vstúpiť od mája 2017.


Nové pravidlá

Návrh novely upravuje viaceré postupy v prevádzkach verejného stravovania. K hlavným zmenám patrí, že prevádzky spoločného stravovania, ako sú napr. reštaurácie, budú môcť pripravovať pokrmy z tepelne nespracovaného alebo čiastočne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov. Patrí tam aj tzv. tatársky biftek. Do takýchto pokrmov je možné pridávať surové slepačie vajcia. Vajcia však musia byť len z registrovaných a kontrolovaných chovov. ,,Takéto pokrmy možno  podávať bezprostredne po  ich príprave a  len v prevádzkach verejného stravovania,“ zdôrazňuje MUDr. Iveta Trusková, PhD., vedúca odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


Nahlásenie podávania pokrmov po novom

Ďalšou navrhovanou zmenou je oznamovacia povinnosť prevádzok verejného stravovania. Ak sa v reštaurácii rozhodnú pripravovať a podávať pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, musia to oznámiť miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR.

Pri ohlasovacej povinnosti sa postupuje podľa súčasne platnej legislatívy, t. j. § 6 ods. 1 a Prílohy 1  zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ vyplní uvedenú Prílohu 1 zákona č. 152/1995 Z. z. a pošle na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva  v mieste, kde sa prevádzka verejného stravovania nachádza.


Riziká zverejniť v jedálnom lístku

Prevádzky verejného stravovania budú musieť taktiež zabezpečiť aj označenie prípadných zdravotných rizík, ktoré môžu pri konzumovaní tepelne nespracovaného mäsa a vajec vzniknúť a to na jedálnom lístku formulkou: ,,Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali tehotné a dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“

Návrh novely vyhlášky umožňuje aj zmrazenie mäsa, rýb a iných morských živočíchov, vo všetkých typoch prevádzok zariadení spoločného stravovania.


Ochrana konzumentov

Na margo obáv prevádzkovateľov reštaurácií o zvýšenom počte hygienických kontrol MUDr. Iveta Trusková PhD. dodáva: ,,Kontroly  prevádzok verejného stravovania budú naďalej prebiehať podľa regionálnych plánov pre výkon štátneho zdravotného dozoru. Dôležité je, aby každý prevádzkovateľ, ktorý zaradí do jedálneho lístka pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, mal, podobne ako na iné druhy  pokrmov, ktoré  v prevádzke pripravuje a podáva,  spracované a zavedené postupy správnej výrobnej praxe (HACCP systém) na zabezpečenie kvality a zdravotnej neškodnosti pokrmu v súlade s § 9 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z..“