ÚVZ SR: Vírus vtáčej chrípky sa u ľudí nepotvrdil Tlačiť
Tlačové správy
Streda, 04 Január 2017 11:26

Prvý prípad vtáčej chrípky u hydiny na Slovensku
 

Pri potvrdení prípadu vtáčej chrípky u vtákov a hydiny 29.12.2016 v Bratislave (mestská časť Dúbravka) sú  preventívne opatrenia v kompetencii Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Bratislave, ktorá nariadila samosprávam v štvrtom bratislavskom okrese vykonať sériu bezpečnostných a preventívnych opatrení.


V ochrannom pásme troch kilometrov od ohniska nákazy, na celom katastrálnom území Dúbravky, Lamača a Devína a častiach katastrálneho územia Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice, nariadila RVPS vykonať do 3.01.2017 súpis hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí. Nariadila tiež vykonať preventívne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti takýchto chovov.


Patrí k nim zamedzenie kontaktu v zajatí chovaných zvierat s voľne žijúcim vtáctvom, ale aj zákaz napájať zvieratá zo zásobníkov povrchových vôd, ktoré mohli kontaminovať voľne žijúce nakazené vtáky. Nariaďuje sa tiež používanie osobných ochranných pomôcok pri manipulácii s vtáctvom a nahlásiť akékoľvek podozrenie na chorobu. Až do odvolania zakázala RVPS presun hydiny a iného vtáctva z chovov, manipulácie s podstielkou a hnojom bez povolenia, zakázané je tiež zhromažďovať hydinu alebo iných vtákov.Opatrenia ÚVZ SR


V nadväznosti na obdržané hlásenie zo dňa 29.12.2016 z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci výskytu vtáčej chrípky v domácom chove sliepok v Bratislave v mestskej časti Dúbravka boli Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto vykonané nasledovné opatrenia:


Dňa 30.12.2016 boli kontaktovaní členovia rodiny (manželia), u ktorých sa vyskytol úhyn sliepok v domácom chove. Následne bolo zistené, že manželia boli dňa 30.12.2016 na lekárskom vyšetrení  na ambulancii Kliniky infektológie a geografickej medicíny z dôvodu odoznievajúceho respiračného ochorenia. Ochorenie prebiehalo v ľahkej forme s kašľom, nádchou, kýchaním, malátnosťou... V čase prvých príznakov ochorenia ženy už prebiehal úhyn sliepok, o ktoré sa manželia starali a jediní boli s nimi v kontakte. Neboli očkovaní chrípkovou vakcínou určenou na sezónu 2016/2017. Ošetrujúca lekárka odobrala biologický materiál. Poskytnutá im bola symptomatická liečba.Vírus vtáčej chrípky, ktorý bol potvrdený 29.12.2016 v chove v Dúbravke, sa u majiteľov chovu nepotvrdil.


V postihnutých oblastiach sa vtáčia chrípka medzi chovmi hydiny ľahko prenáša. Sťahovaví vtáci vrátane voľne žijúceho vodného,  morského a pobrežného vtáctva, môžu vírus prenášať na veľké vzdialenosti. Sťahovavé vodné vtáctvo, predovšetkým divoké kačice, sú prirodzeným rezervoárom vtáčích kmeňov vírusu chrípky. Riziko prenosu vírusu od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je najväčšie, keď sa hydina voľne pohybuje vonku, má prístup k vode spoločný s divokými vtákmi, alebo keď užíva vodu, ktorá mohla byť kontaminovaná výkalmi nosičov medzi divokými vtákmi.  Informácie v súvislosti s vtáčou chrípkou


Prenos vtáčej chrípky na človeka je možný priamym kontaktom s chorými, resp. uhynutými zvieratami pri nedodržaní zásad osobnej hygieny; vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat; kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi (napr. povrch vajec), výlučkami z chorých zvierat a odpadmi. Infikovať sa je možné  aj priamym kontaktom s osobou, ktorá je infikovaná vírusom vtáčej chrípky. Miestom vstupu vírusu do organizmu človeka sú ústa, nos a očné spojovky. Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky na ľudí je nízke, existuje najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi).Prejavy chrípky


Infekcia vírusom chrípky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 – 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle.

Inkubačná doba v prípade infekcie humánnym typom vírusu je 1 – 3 dni, pri infekcii vírusom vtáčej chrípky je v priemere 7 dní, maximálne 10 dní. Liečba


Liečba chrípky je symptomatická, v prípade potreby je možné použiť antivirotiká. Dopad ochorenia je ovplyvnený viacerými faktormi, ako sú vek, rôzne chronické ochorenia, fajčenie, očkovanie proti chrípke a predchádzajúca infekcia antigénne podobným kmeňom vírusu chrípky. Ochorenia vo väčšine prípadov končia vyzdravením.Prevencia


Dôležité je dodržiavať zásady osobnej hygieny.  Ak osoba, ktorá bola v kontakte s chorým, resp. uhynutým vtákom a má príznaky podobné chrípke, kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára, resp. ambulantnú pohotovosť, a informuje o tejto skutočnosti. Očkovanie proti sezónnej chrípke môže prispieť k ľahšiemu priebehu ochorenia.


Potrebná je zvýšená ostražitosť pri chove hydiny v zajatí, ako aj pri styku s voľne žijúcim vtáctvom, je dôležité dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov. V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o nákaze vtáctva, najmä náhly úhyn, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.ÚVZ SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v súčasnosti aj naďalej monitorujú epidemiologickú situáciu a spolupracujú so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR
.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky