RÚVZ so sídlom v Žiline Tlačiť

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

V.Spanyola 27

 

011 71 Žilina

 

tel.č.

041/7233 846

fax

041/7235 456

 

 

web

www.ruvzza.sk