Postupy, tlačivá odboru ochrany zdravia pred žiarením Tlačiť

- Röntgenový prístroj
-
Generátor ionizujúceho žiarenia
- Uzavretý rádioaktívny žiarič
- Zariadenie, ktoré obsahuje uzavretý rádioaktívny žiarič
- Registračná karta prevádzkovateľa zdrojov žiarenia
- Bilancia spotreby rádioaktívnych látok
- Zoznam monitorovaných pracovníkov so zdrojmi žiarenia
- Zoznam činností vedúcich k ožiareniu