Vzory prevádzkových poriadkov Tlačiť
Utorok, 29 Október 2019 08:03

1.   vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia (pdf)

vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia (doc)
 

2.   vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia (pdf)

vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia (doc)
 

3.   vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf)

vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo (doc)
 

4.   vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti (pdf)

vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti (doc)
 

5.   vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (pdf)

vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (doc)
 

6.   vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež (pdf)

vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež (doc)
 

7.   vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež (doc)
 

8.   vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa (doc)
 

9.   vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat (doc)
 

10.  vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy (doc)
 

11.  vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vetyvýstražné symboly(pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vetyvýstražné symboly(doc)
 

12.  vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov (doc)
 

13.  vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania (pdf)

vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania (doc)
 

14.  vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu (doc)
 

15.  vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom (doc)
 

16.  vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu (doc)
 

17.  vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou (doc)
 

18.  vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku (doc)
 

19.  vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom (doc)
 

20.  vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu (doc)
 

21.  vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom (doc)
 

22.  vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám (pdf)

vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám (doc)

Posledná úprava Utorok, 29 Október 2019 15:18