Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2018 Tlačiť
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2018
Štvrtok, 04 Apríl 2019 23:00

Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2018 (pdf)